Projekbeskrivelse

Workshop med David Gram: Kundeinvolvering og innovation af forretningsmodellen

At være kundefokuseret er helt centralt for virksomheders fremtidige succes, da dette leder til attraktive produkter og services samt langsigtet brand-loyalitet. For effektivt at høste kundeindsigter og udvikle produkter og services gennem brugerinddragelse, kræves der både nye arbejdsmetoder og processer såvel som åbenhed og empati på tværs af kundeberøringspunkterne.

Takeaways: Forstå, hvordan kundeindsigter og brugerinddragelse kan forandre, ikke bare virksomhedens tilgang til produktudvikling, men også hele forretningsmodellen og værdiskabelsesprocessen. Lær hvordan du kan inddrage brugerne og samtidig bygge en selvkørende kundeinvolveringsplatform.

Kvalifikationer: David Gram har igennem sin karriere drevet adskillige innovationsprojekter hvor brugerindsigter og brugerinddragelse har været et centralt element. Han var således en del af teamet der udviklede LEGO Ideas for LEGO Gruppen.

Workshop with David Gram: Business model innovation & user-participation

Becoming customer-centric is key to future success for companies as it fosters desirable products and services as well as long-lasting brand loyalty. But to effectively harvest customer insights and co-create products and services through user participation demands both strong methods, processes and discipline as well as openness and empathy across the customer touch-points.

Audience takeaways: Understand how customer insights and user-participation can change not only a company’s approach to product development, but the entire business model and value creation process. Learn how to involve your users while building a state of the art customer engagement platform.

Speaker qualification: David Gram has throughout his career been driving multiple innovation projects leveraging customer insights and user participation and was part of the team developing LEGO Ideas for the LEGO Group.

Bestil mere information