Projekbeskrivelse

Foredrag med David Gram: Ledelse af millennials som intrapreneurs

Tiltrækning, fastholdelse og ledelse af millennial og GenZ intrapreneurs kræver en ny tilgang til ledelse og nye måder at arbejde på. Der kræves mere autonomi og empowerment i organisationen båret af visionært lederskab, hvor coaching og udvikling af emotionel intelligens erstatter micro-management og IQ-fokus. Dette er en transformation af lederskab og organisatorisk management.

Takeaways: Forstå, hvordan man kan favne og bruge de nye generationers evner og mindset til at drive radikal innovation. Lær hvordan man tiltrækker, motivere og måler fremtidens innovatører.

Kvalifikationer: David Gram har igennem sin karriere som leder af intrapreneurs og innovationsprojekter i store organisationer lært hvad det betyder at lede disse effektivt, og har derigennem indset, at den nye generation af talenter faktisk er natural born intrapreneurs.

Lecture with David Gram: Leading millennials as intrapreneurs

Attracting, retaining and leading the millennial & GenZ intrapreneurs demands a new approach to leadership and new ways of working. It calls for more autonomy and empowerment in the organization carried by visionary leadership, where coaching and EQ development replaces micromanagement and IQ focus. This is a transformation of leadership and organizational management.

Audience takeaways: Understand how to embrace the skills and mindset of the new generations to drive disruptive innovation. Learn how to attract, motivate and measure the future workforce.

Speaker qualification: David Gram has through his career as people and innovation leader in large corporations learned what it means to effectively lead intrapreneurs and that the new generation of talents are in fact natural born intrapreneurs.

Bestil mere information