Projekbeskrivelse

Foredrag med Marianne Dahl: Ledelse i en digital verden

Et foredrag om teknologi, mennesker og lederskab

Vi står midt i den første digitale revolution (ikke den fjerde industrielle revolution), hvor den teknologiske udvikling sker eksponentielt, og hvor computerkraften eksploderer. Vi får nye intelligente måder at bruge teknologi på, der kan hjælpe os med at finde nye løsninger og skabe nye muligheder. Men det stiller også store krav til virksomhederne, når 25 % af de jobs, vi kender i dag, forandres eller forsvinder. Det kræver nye kompetencer, nye måder at lære på og nye måder at arbejde sammen på. Det kræver en helt ny form for lederskab.

Et lederskab, hvor freelancere og selvstændige bliver en naturlig del af virksomhedens dagligdag og rytme, hvor ledelsesretten ændres. Et lederskab, der giver frihed og udfolder menneskers fulde potentiale. Et lederskab, der skal forbinde den teknologiske og digitale verden med nye kompetencer samt et flertal af medarbejdere, der ikke længere er ansat. Det kræver en stærk og motiverende mission. Et meningsfuldt fællesskab og en klar retning, som alle har lyst til at være og blive en del af.

Marianne Dahl er en af de få danske topleder, der ikke holder sig tilbage med at ytre sig i den offentlige debat. Dermed tager hun et ledelsesmæssigt samfundsansvar, der kan være afgørende for samfundet samt evnen til at tiltrække nye talenter og mennesker, der søger mening.

Lecture with Marianne Dahl: Leadership in a digital world

A lecture about technology, people and leadership

We are in the middle of the first digital revolution (not the fourth industrial revolution as some people argue) in which technological development is occurring exponentially and the computer forces are exploding. We gain new intelligent ways of using technology which can help us find solutions and create new opportunities. But it also creates big demands for companies when 25% of the jobs we know today are changed or disappear. It demands new competencies, new ways of learning and new ways of working together. It demands a completely new form of leadership.

A leadership where freelancers and self-employed become a natural part of the rhythm of the company, where the natural right of leadership is changed. A leadership providing freedom and ensuring the full unfolding of individual potential. A leadership which will combine the technological and digital world with new competencies and a majority of employees who are no longer employed. It demands a strong and motivating mission. A meaningful community and a clear direction which everyone wants to be a part of.

Marianne Dahl is one of the few Danish top leaders who do not hold herself back in speaking up in the public debate. Sharing her opinion, she performs an important leadership-societal responsibility which can be of crucial importance in society as well as for the ability to attract new talent and people who are in the search for meaning.

Bestil mere information