Projekbeskrivelse

Foredrag med Lars Kolind: Liv og ledelse

Et personligt møde med lederen, forfatteren, idealisten, bestyrelsesformanden og meget mere

Lars Kolind fik sit første direktørjob som 27-årig, men inden da havde han ti års ledererfaring som spejder. Siden har Lars Kolind været underdirektør på Risø, finansdirektør i Radiometer, koncernchef i Oticon, bestyrelsesformand for Grundfos, Unimerco og flere end ti andre selskaber, bestyrelsesmedlem i en Schweizisk koncern og formand for World Scout Foundation. Han har været med til at starte 26 virksomheder, skrevet syv bøger, rådgivet virksomheder på fem kontinenter, og nu arbejder han som professor og rådgiver i Kina. I foredraget Liv og Ledelse fortæller Lars Kolind om, hvad han har lært, og hvad du kan bruge det til i dit liv såvel som i dit lederjob. Lars Kolind går tæt på. Du får en guldgrube af erfaringer og helt sikkert noget at tænke over i dit lederjob og i din virksomhed.

Foredraget giver mulighed for et personligt og lærerigt møde med en af Danmarks store ledere, Lars Kolind.

Lecture with Lars Kolind: Life and leadership

A personal meeting with Lars Kolind – the manager, the author, the idealist, the chairman and so much more

Lars Kolind got his first CEO placement already when he was 27 years old, but before that he had had ten years of management experience as a scout. Since then, he has been vice-president of Risø, CFO of Radiometer, Group-CEO of Oticon, Chairman of Grundfos, Unimerco and more than ten other companies, board member of a Swiss corporation and president of the World Scout Foundation. He has contributed to initiating 26 companies, written seven books, advised companies on five continents, and currently works as a professor and advisor in China. In the lecture “Life and Management” Kolind lectures about what he has learned, and how to utilise these experiences in life as well as in a management job. Lars Kolind digs deep into these relationships between life and work. You will be provided with a gold mine of experience and surely quite a few useful reflections for your business.

The lecture is an opportunity for a personal and instructive meeting with one of Denmark’s greatest leaders, Lars Kolind.

Bestil mere information