Projekbeskrivelse

Foredrag med Frederikke Antonie Schmidt: Man kan meget mere end man tror

Startup er definitionen på at kunne selv. Det viser corona krisen med tydelighed. Den sande startup søger ikke hjælpepakker. Den sande iværksætter har en stærk tro på, at alt kan lade sig gøre, hvis man tror på sig selv. Den sande iværksætter har et stærkt selvværd, som henter energi og mening i sin tro på sig selv. Denne evne og stærke vilje tiltrækker de rette mennesker, som vil med på Roccamores og Frederikkes rejse. Mærk Frederikkes stærke iværksætter gen, som hun sætter i spil når store drømme skal leve. Både når hun tiltrækker de bedste medarbejdere og udfordre verden med nye produkter, handlinger og drømme.

Lecture with Frederikke Antonie Schmidt: You can do much more than you think

Startup is the definition of standing on your own two feet. The corona crisis has show this very clearly. A true startup doesn’t get help packages. A true entrepreneur has a strong belief that anything can be done if one believes in oneself. A true entrepreneur has a strong self-esteem, which draws energy and meaning to the belief in her- or himself. This ability and strong will attracts the right people who want to join Roccamore’s and Frederikke’s journey. Witness Frederikke’s strong entrepreneurial gene, which she puts into play when big dreams come alive. Both when she attracts the best employees and challenge the world with new products, actions and dreams.

Bestil mere information