Project Description

Foredrag med Morten Albæk: Mean Leadership

Et foredrag om nødvendigheden af at skabe mening, effektivitet, fremdrift og forandring i din organisation

“You need meaningfulness in your organization to create a mean and efficient corporate machine.” Morten Albæk

”Mean Leadership” begrebet er udtænkt og formuleret af filosoffen og erhvervsmanden Morten Albæk og er et korrektiv til LEAN-tankegangens ødelæggende indvirkning på menneskets evne til refleksion, kritisk tænkning og innovation.
“Mean Leadership” begrebet henviser til Meaningfulness og det forhold, at den effektive organisation er en organisation, hvor medarbejderne er stolte over og engagerede i deres arbejde. Adskillige studier har for længst bevist, at jo højere stolthed, engagement og tilfredshed blandt medarbejdere, jo højere lønsomhed og effektivitet i virksomheden. Morten Albæks morale er, at en essentiel komponent i stolthedens DNA er, at medarbejderne kan forstå meningen og formålet med det, de laver. Hvis meningsfuldheden forsvinder, forsvinder ikke blot den kritisk tænkende medarbejder, men også muligheden for at skabe den hypereffektive organisation bliver til et fatamorgana.

Mean Leadership er et af de vigtigste foredrag fra en af Danmarks mest markante ledere. I forlængelse af Christian Stadil og Steen Hildebrandt, som skabte og udviklede virksomhedsfilosofien “Company Karma”, vil Morten Albæks tanker om Mean Leadership få en afgørende betydning for fremtidens nye meningsfulde måde at tjene penge på. En ny og markant dagsorden er sat i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for mennesker, der tænker anderledes og kreativt.
Og det er jo sjældent, som Einstein udtrykte sig, at problemer løses med den samme tænkning, som skabte problemerne. Der er brug for, at der tænkes helt nyt.
Morten Albæk har et godt bud på de nye muligheder, vi har brug for.

Lecture with Morten Albæk: Mean Leadership

A lecture about the importance of creating meaning, effectiveness, momentum and change in your organization

“You need meaningfulness in your organization to create a mean and efficient corporate machine.” Morten Albæk

The Mean Leadership concept was conceived and formulated by the philosopher, professor and entrepreneur Morten Albæk as a counter to LEAN management, which has had a devastating impact on people’s ability to reflect, think critically and innovate.
 The Mean Leadership concept refers to meaningfulness and the fact that a productive organisation is an organisation where employees are proud of and engaged in their work. Numerous studies have shown that the greater pride, engagement and satisfaction employees feel, the greater the profitability and efficiency of the company. The key is that the employee understands the meaning and purpose of their work. If the meaning disappears, the employees who think critically will too and with them, the possibility of creating a hyper-effective organisation will become a mere mirage.

Mean Leadership is one of the most important lectures from one of Denmark’s most distinguished leaders. Following Christian Stadil and Steen Hildebrandt, who created and developed the business-philosophy “Company Karma,” Morten Albæk’s take on Mean Leadership will have an important impact on the future’s new meaningful ways of making money. A new and distinctive agenda is set in a time where there is a greater need than ever for people who think differently and creatively.
Because, as Einstein said, new solutions rarely come from those who created the problems in the first place. It is time to rethink. Morten Albæk has a clear vision for the new opportunities we need.

Bestil mere information