Projekbeskrivelse

Foredrag med Lene Tanggaard: Opfindsomhed

Et foredrag om at finde på

Verden har brug for flere Georg Gearløs-typer, der kan kombinere skaberglæde, nysgerrighed og nytænkning. De har nemlig den nødvendige opfindsomhed, der skaber nye produkter og forretningsmodeller, og som får forskningen på nye veje. Opfindsomhed er en forudsætning for innovation, men i modsætning til, hvad mange tror, kan vi alle blive mere opfindsomme, ligesom vi skal blive bedre til at få andres opfindsomhed til at blomstre.

I Lene Tanggaards foredrag fortæller hun på en levende, involverende og spændende måde om, hvordan kreativiteten kan inspirere og fremelske opfindsomheden hos os selv og andre. Opfindsomhed er ikke en evne eller et talent for de få udvalgte, men en kompetence vi alle er født med. I vores samfund har vi i disse år brug for masser af kreativitet, nytænkning og innovation – kært barn har mange navne. Vi er kreative, når vi skaber noget: når vi bager brød eller bygger et haveskur tilfredsstiller vi vores skabertræng. Men det er jo ikke nødvendigvis opfindsomt. Opfindsomt er heller ikke identisk med noget nyt, for det kan godt være opfindsomt at genbruge noget gammelt. Opfindsomhed er også anderledes end – men samtidig en forudsætning for – innovation, der kan defineres som det nye og nyttige, som vi hele tiden har brug for. Opfindsomhed er at gå fra idé til produkt. Opfindsomhed er kreativitet, der er blevet til noget.

Lecture with Lene Tanggaard: Ingenuity

A lecture about inventing

The world needs more individuals like Gyro Gearloose, who are able to combine the joy of creating with curiosity and innovation. They have the ingenuity needed to create new products, business models and move research in new directions. Ingenuity is a prerequisite for innovation, but contrary to popular belief, we can all become more inventive, just like we can help bring about other’s ingenuity.

Listen to Lene Tanggaard’s new engaging and exciting lecture about how creativity can cultivate ingenuity in ourselves and in others. Ingenuity is not an ability or a talent for the few, but a competence we are all born with. In these years we are in need of a lot of creativity, inventive thinking and innovation – a pet child has many names. We are creative when we create something: when we bake bread or when we build a shed in the garden, we satisfy our urge to create. Nevertheless, this is not necessarily inventive. Invention is not identical to “new” as it also can be inventive to reuse something old. Invention is also different from – but it at the same time a premise for – innovation which can be defined as the new and useful which we will be in need of all the time. Innovation is proceeding from idea to product. Innovation is creativity which has grown into something bigger.

Bestil mere information