Projekbeskrivelse

Workshop med David Gram: Radikal innovation gennem intrapreneurship

Intrapreneurship er evnen til at kunne arbejde som en iværksætter inde i en stor virksomhed. Denne tilgang muliggør, at større virksomheder kan bryde ud af de gamle vaner og arbejdsmønstre for derved at møde fremtidige udfordringer og disruptions på en mere agil og hurtig måde. Dette minimerer risiko og maksimerer resultater.

Takeaways: Forstå, hvordan man skaber rum og kultur for intrapreneurship inklusiv de organisatoriske strukturer, værktøjer og belønningssystemer hvor lean startup metodik, design thinking og agile arbejdsmetoder er centrale.

Kvalifikationer: David Gram har arbejdet som intrapreneur hele sin karrierer i større virksomheder, og har strategisk og operationel erfaring fra at køre adskillige radikale/digitale innovationsprojekter fra det tidlige idestadie til fuld lancering og skalering. Han har således været Head of innovation i SAS, Senior Innovation Director i LEGO’s berømte Future Lab, og fornyeligt været Head of Venturing, EMEA i LEGO Ventures; LEGO’s nye strategiske venture arm.

Workshop with David Gram: Radical innovation through intrapreneurship

Intrapreneurship is the act of behaving like an entrepreneur while working within a large organization. This approach enables larger companies to breakout of old habits and ways of working to meet future challenges and disruptions in an agile, nimble and fast manner, minimizing risk and maximizing learning.

Audience takeaways: Understand how to build a culture of intrapreneurship incl. organizational structures, tools and incentives leveraging lean startup methods, design thinking and agile methodology.

Speaker qualification: David Gram has been an intrapreneur in large organizations his entire career with hands-on experience from running multiple radical/digital innovation projects from early research and incubation to full scale launch. As such he was Head of innovation at SAS, Senior Innovation Director in LEGO’s famous Future Lab and recently Head of Venturing, EMEA at LEGO Ventures.

Bestil mere information