Project Description

tue mantoni, samfundskontrakten

Foredrag med Tue Mantoni: Samfundskontrakten

Et foredrag om hvordan vi skaber et stærkere og bedre Danmark

Et spørgsmål fra Jack Ma, grundlæggeren af Alibaba, sendte Tue Mantoni på en rejse rundt i Danmark på jagt efter svar. Spørgsmålet var enkelt: “Hvad er luksus for dig?”

I løbet af turen blev det klart for Tue Mantoni, at luksus for os danskere ikke så meget handler om materielle værdier, men om vores velfærdssamfund: værdien af at kunne lade sine børn cykle i skole, få sig en solid uddannelse eller blive behandlet, hvis man bliver syg. Velfærden er dybt afhængig af et erhvervsliv, der kan finansiere den. Og det kræver, at danske virksomheder fremadrettet har endnu bedre adgang til talent, at innovation kan dyrkes frit, at spilleregler er transparente og til at stole på, samt at der også i erhvervslivet er plads til ’de skæve og de skøre’. Denne synergi er den uformelle, gensidige aftale mellem erhvervslivet og samfundet: Den danske samfundskontrakt. Den handler om ånden i vores gensidige adfærd, ikke det skrevne ord. Virksomheder, der overholder den, får maksimal værdi og støtte af samfundet.

I Tue Mantonis nye foredrag kommer han med opfordringer på, hvad der skal til for at få virksomheder til at opstå, trives og vokse i Danmark, samt hvordan vi holder vores særlige samfundskontrakt i live, så vi efterlader et bedre samfund til de kommende generationer.

Lecture with Tue Mantoni: The Social Contract

A lecture on how to collaboratively create a stronger and better Denmark

A question from Jack Ma, the founder of Alibaba, made Tue Mantoni embark on a journey around Denmark in the search for an answer. The question was simple: “What is luxury for you?”

Throughout his journey, Tue Mantoni discovered that the question of luxury for Danes is not a question of material values. Rather, it is a question of the core values of Danish welfare: the merit of having one’s children bike to school alone without fearing insecurity and danger, the price of a solid education as well as the importance of receiving treatment when one falls ill.

Tue Mantoni is convinced that the unique Danish welfare is dependent on the private sector and the businesses in this sector. To continue help cultivate the welfare so many Danes value, Danish companies must become better at cultivating talent, learn to endorse free innovation, ensure transparent and trustworthy rules of the game and make sure to include those with “crazy” ideas. This synergy is what Tue Mantoni describes as the informal, interdependent contract between business and wider society: namely, the Danish societal contract. It is informal because it is a spirit, rather than a written codex, that must permeate relations in society to create healthy and strong interdependence. Tue Mantoni promises that the businesses that comply with the societal contract, in turn, will get full support and valuation from society for their compliance.

In this new lecture, Tue Mantoni provides insight and guidance on how to invent new businesses, make businesses grow, and cultivate entrepreneurship. He also shares his thoughts on how to ensure the longevity of the societal contract so that we prepare a better society for the generations to come.

Bestil mere information