Projekbeskrivelse

Foredrag med David Gram: Skab et fundament for effektiv innovation

For at opnå succesfuld radikal innovation og intrapreneurship, er det en forudsætning at virksomheden først skaber et stærkt fundament for eksekveringen af disse aktiviteter. Dette inkluderer en definering af formålet med udforskningen af nye territorier samt en strategi for hvor og hvordan der skal eksploreres. Der skal identificeres klare Opportunity Spaces og investeringsteser, så man undgår at udvande sine ressourcer ved at udforske alt i alle retninger.

Takeaways: Opnå forståelse for, hvorfor det at have et klart virksomhedsformål samt en forståelse for virksomhedens kernekompetencer, er essentielt for at drive effektiv innovation – og hvorfor det at sætte begrænsninger for hvad man gør, øger chancerne for succes dramatisk.

Kvalifikationer: David Gram har igennem de sidste 16 år bygget innovationsstrategier og innovationsinfrastruktur i selskaber som Scandinavian Airlines, Siemens Wind Power og LEGO Group, hvilket inkluderer identifikation af klare opportunity spaces og blue oceans for disse selskaber.

Lecture with David Gram: The Foundation for effective innovation

To pursue radical innovation successfully companies first need to set a strong foundation for its execution. This includes defining a clear purpose for why the company is exploring new territory and a strategy for where and how to explore. The right Opportunity Spaces should be identified to avoid “boiling the ocean”.

Audience takeaways: Understand why having a clear purpose and understanding of the company’s core capabilities is essential for driving effective innovation and how setting limits to what you do will increase your chances of success dramatically.

Speaker qualification: David Gram has been building innovation strategies and infrastructure for the last 15 years in companies like SAS, Siemens Wind Power and LEGO including identifying clear opportunity spaces and blue oceans for those companies.

Bestil mere information