Projekbeskrivelse

Foredrag med Lene Tanggaard: Vanebrud

Hvordan veksler du syv gamle vaner til ny kreativitet?

Lene Tanggaards foredrag ”Vanebrud” er et foredrag til alle jer, der ønsker at hverdagen præges af mere kreativitet. Foredraget giver gode idéer til, hvordan du kan udfordre gamle vaner og veksle dem til kreativ tænkning – både personligt og i arbejdslivet. Betragt kreativitet som toppen af et isbjerg, der hviler på et fundament af vaner, rutiner og erfaringer. Når du skal tænke kreativt, handler det derfor ikke altid om at kaste gamle vaner overbord og bare ”tænke ud af boksen”. Der er masser af kreativt potentiale gemt i gamle vaner, for vanerne er kilden til de vanebrud, der kan bringe ny kreativitet op til overfladen.
Lene Tanggaards foredrag er både en underholdende og en lærerig hyldest til kreativiteten i os alle. Ligesom det er en stor hyldest til de vaner og rutiner, der skaber fantastiske forandringer for, at kreativiteten i det hele taget kan opstå – og dermed kan blive brugt på en ny måde.

Lecture with Lene Tanggaard: Breaking the habits

How to convert seven old habits into new creativity?

Lene Tanggard’s lecture “Breaking the habits” is a lecture for all of you who wants your everyday life be more influenced by creativity. The lecture provides you with good ideas on how you can challenge old habits and turn them into creative thinking – personally as well as in your work life. Look at creativity as the top of an iceberg which is resting on a foundation of habits, routines and experiences. When you to think creatively it is therefore not always about throwing old habits overboard and just “thinking out-of-the-box”. There is a lot more creative potential hidden in old habits – because habits are the very sources of breaking habits which in turn can bring new creativity to the surface. Lene Tanggard’s lecture is an entertaining and instructive tribute to the creativity in all of us. Likewise, it is a tribute to the old habits and routines which come to create fantastic changes and are the foundation for the fact that creativity can arise at all –  and as a consequence be used in many different ways.

Bestil mere information