Velkommen til High Performance Talents 2017/18:

Det nye hold af unge talenter med særligt potentiale for ledelse

17/18 Holdet

High Performance Talents udspringer af High Performance Institute som igennem 20 år har inspireret, lært og trænet ledere og medarbejdere i offentlige og private organisationer. Omdrejningspunkter har altid været praktiske erfaringer og viden fra sport, kunst, videnskab og erhvervsliv.

Hvert år udvælger vi 20-25 unge med et særligt talent for ledelse og udsætter dem for mesterlære.
Mesterlærerne er alle HPI’s foredragsholdere, som stiller sig frit til rådighed med deres viden, erfaringer og inspiration. Mesterlære er den mest effektive måde at lære nyt på.

High Performance Talents er en tænketank for unge med et særligt talent og interesse for ledelse.

Læs mere her
2018-10-16T14:05:05+00:00