Hvad vi gør

High Performance Filosofien er grundlæggende et opgør med Performance Management og New Public Managment. De væsentligste værdier i High Performance Filosofien er illusteret i nedstående figur.

HPI Filisofi

Retning

Enhver virksomhed må vide, hvor den vil hen. Men i en foranderlig nutid er det naivt at tro, at kursen mod målet kan sættes én gang for alle. Den skal justeres undervejs. High Performance-lederen sikrer, at virksomheden hele tiden er rede til at absorbere ændrede udefrakommende vilkår, agere efter dem og tilpasse kursen – også ift. eget team. Og han/hun har evnen til løbende at formidle retningen og det overordnede formål over for medarbejderne, så den mærkes som andet og mere end blot sidste slide i en PowerPoint præsentation. Medarbejderen skal se retning og det højere formål som et projekt, som hun eller han har en aktie i, og som gør det meningsfuldt at gå på arbejde. Dette kræver ledere, der formår at skabe mening og det rigtige mindset i organisationen.

Mindset

Mindset er en fælles forståelse for, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan vi gør det. Når denne forståelse er klar, skaber den en præstationskultur, hvor lyst erstatter kontrol, hvor motivation og drive erstatter angst, og hvor rutiner erstattes af meningsfulde udfordringer og rammer, som pirrer den enkelte medarbejders personlige ambition om at præstere bedre.

Et sådant arbejdsmiljø skabes af empatiske og synlige ledere, der har menneskekundskaber og forstår, hvad der får hver enkelt medarbejder til at præstere bedre.

Performance

Løsningen ligger ikke i at øge arbejdsbyrden for medarbejderne, hvis de skal præstere bedre og dermed skabe bedre resultater. Det kræver derimod et ledelsesmæssigt opgør med fasttømrede resultatmål, strategier og handeplaner. Og det kræver ledere, som har fokus på hver enkelt medarbejders potentiale, og som hele tiden har fokus på at sætte medarbejderen op tl succes. Præstationslederen forstår, hvordan motivation driver de ønskede handlinger og kan sikre, at teams er rigtig sammensat, så tydeligt konstruktiv feedback og træning er en naturlig del af virksomhedens kultur.

Modeller

High Performance Institute har udviklet 3 helt afgørende modeller, som vi primært bruger i forbindelse med vores uddannelser (Læring) og skræddersyede forløb i virksomheder (Træning): udviklingsmodellen ILT, TEAM modellen VIP og VIL-KAN-GØR modellen.

Udviklingsmodellen ILT

ILT-modellen er High Performance Institutes udviklingsmodel. Denne model bygger på den grundlæggende filosofi, at vi tror, at mennesker udvikles og udfoldes i mødet med Inspirationen, som skaber grobund og lyst til Læring og derefter glæden ved at Træne og dygtiggørelse af sig selv gennem hele livet.

Udviklingsmodellen

© High Performance Institute

TEAMmodellen

© High Performance Institute

TEAM Modellen VIP

VIP modellen er High Performance Institutes teammodel. Fordi vi tror på, at sammensætning af teams er mest optimal, når der indgår forskellige evner, roller og samspil. High Performance kræver vedholdenhed, evnen til at se nye muligheder og skabe de rette rammer, systemer og strukturer. Den vedholdende. Den innovative. Den perfektionistiske. Opgaven sætter teamet.

Vil Kan Gør

© High Performance Institute

VIL. KAN. GØR.
En High Performance Execution Model

Hvad VIL vi? Strategisk retning og ambition. Hvilken organisation VIL vi være?

Hvad KAN vi? Roller, kompetencer og samspil. Hvad skal vi lære og træne?

GØR. Når det vi KAN stemmer med det vi VIL.

SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV OG BLIV INSPIRERET