Hør Trine Askholms interview med Allan Levann for Innovator Q.

De taler om diversitet i topledelse, og Allan fortæller om det borgerforslag han har stillet om mere diversitet på ledelses- og bestyrelsesniveau.

Hør hvad forslaget går ud på, og få svar på, hvorfor han ønsker at hjælpe sine døtres generation, så de kan få det nemmere ved at nå magten end hans egen generations kvinder har haft det.

Find i øvrigt ud af, hvad der har været drivet i hans karriere, som tog fart efter en voldsom sygdomsperiode.