Tænketank2018-09-20T10:10:15+00:00

Tænketank

High Performance Institutes tænketank er et inspirationsrum, hvor vi mødes og går på opdagelse efter nye idéer og tanker, finder på nye måder at træne på, udfordrer antagelser og udnytter viden, som måske ender med at blive til et nyt produkt.

Tænketanken er High Performance Institutes hjerte.

Her udvikles vores produkter i et tæt samarbejde med nogle af Danmarks bedste High Performere inden for sport, kunst, videnskab og erhvervsliv. Vi mødes typisk fire gange om året for at diskutere emner inden for High Performance. Altid med det overordnede formål, at der skal komme ny viden og nye produkter ud af det, som kan bidrage til at fremme High Performance i det enkelte individ, i teamet, i virksomheden, i institutionen eller organisationen. Med andre ord – vi er en udviklende og meget praktisk orienteret Tænketank, der ikke nøjes med at tænke tanker. Vi tænker i produkter og viden, der kan bruges og være med til at skabe bedre resultater og dermed bidrage til, at mennesker præsterer bedre.

Det hele startede i 1997, hvor innovationseksperten Erik Keldmann udviklede et High Performance Innovationstræ til at fremme High Performance. Siden er der skabt megen ny viden, artikler, produkter og bøger. ikke mindst High Performance Serien – en bogserie om high performance. Sidst, men ikke mindst, er HPI’s tænketank det sted, hvor vi kan videregive inspiration til alle deltagerne i Tænketanken. Her mødes mennesker, der ønsker at præstere bedre – for sig selv  eller sammen med andre. Vi er i dag omkring 100 mennesker fra mange forskellige brancher, som mødes fire gange om året med et eneste formål: at fremme High Performance – i det enkelte individ, i teamet, i afdelingen, på arbejdspladsen, i virksomheden Danmark.

Vil du være med?

På fire medlemsmøder om året møder du markante personligheder inden for kunst, sport, videnskab og erhvervsliv.
Datoer til tænketanksmøderne for 2019 kommer snarest.
Vi er lige nu i gang med at tænke fremtidens tænketankmøder anderledes, så vi kan få en bedre struktur og afvikling.

SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV