High Performance Leadership 2018-10-12T19:13:53+00:00

High Performance Leadership

En unik toplederuddannelse, som bringer det
bedste fra sport, kunst, videnskab og erhvervsliv
ind i et samlet leadership forløb.

Det er den første danske uddannelse i High Performance Leadership, der definerer et unikt dansk lederskab, og som i kraft af sin egenart og tradition kan måle sig med de bedste lederskoler og universiteter i verden.
.

Genopfind dit lederskab og din virksomhed – fra en styrkeposition

CBS Executive og High Performance Institute har siden 2016 i fællesskab tilbudt en uddannelse, som henvender sig til ledere og ledergrupper i det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Overskriften er High Performance Leadership, fordi det først og fremmest handler om ledelse – at motivere, inspirere og hjælpe medarbejderne til at præstere bedre. Og i mindre grad om management, regneark og resultatmålinger. Vi skal sætte mennesker fri.
High Performance Leadership gennemføres også som tilrettede og skræddersyede forløb i virksomheder.

High Performance Leadership understøttes
af ledelsesmodellen Dreams & Details

Dette nye lederskab kræver ledere, som kan skabe det rette mindset i organisationen. Skabe følgeskab og vise en ny retning. Det kræver  empatiske ledere, som evner at se mennesket og dets fulde potentiale. Og som formår at oversætte strategier og resultatmål til meningsfulde udfordringer, der pirrer personlige ambitioner og skærper lysten til at yde sit ypperste. Læg dertil kravene til hastighed i forretnings-­ og produktinnovation. Det er sådanne ledere, den nye lederuddannelse vil skabe. Fordi det er den slags ledere, der er brug for i fremtidens Danmark.

Få ledige pladser for 2019

Download brochue
Tilmeld dig uddannelsen