Mangfoldighedsledelse

Verdens første certificerede uddannelse i Mangfoldighedsledelse kommer nu til Danmark.

Uddannelsen i mangfoldighedsledelse giver dig værktøjerne til at styrke innovationskraften i jeres organisation, sikre mere kompetent opgaveløsning og øge den psykologiske tryghed. Det er vigtige elementer for fremadrettet både at kunne tiltrække talent og være på forkant med udviklingen i markedet og i jeres kunders og brugeres behov.

Skab værdi gennem medarbejderes forskelligheder

Mangfoldighed handler ikke bare om køn, men også om etnicitet, funktionsevne, alder, religion, forskellige personlighedstyper og livsanskuelser. Virksomheder, som formår at inkludere forskellighed i udviklingen af deres kerneforretning, skaber bedre resultater. Medarbejderne er mere tilfredse og tager mere ansvar for udvikling. Heterogene teams skaber mere værdi og er langt mere innovative end homogene teams. Men værdiskabelsen kommer ikke af sig selv. Den kræver, at organisationens ledere er klædt på til at forløse potentialet i den øgede friktion, som mangfoldigheden også bringer med sig.

Uddannelsen i mangfoldighedsledelse giver dig kompetencer til at skabe værdi gennem jeres medarbejderes forskellighed. Du får personlig indsigt i dine egne eksisterende mønstre og tankesæt, værktøjer til at understøtte og lede kulturforandringer i din organisation og indsigt i, hvordan I kan implementere nye myndighedskrav (CSRD, etc.) på en meningsfuld og værdiskabende måde. Uddannelsen er udviklet af Loveleen Rihel Brenna, rådgiver for den norske regering i mangfoldighedsspørgsmål og stifter af virksomheden Seema. I Danmark udbydes uddannelsen i et samarbejde med High Performance Institute.

På certificeringsprogrammet i Mangfoldighedsledelse får du:

 • Indsigt i de centrale temaer inden for mangfoldighed, diversitet og inklusion.
 • Konkrete værktøjer til at forvalte mangfoldighed, så der opnås reel inklusion og værdiskabelse.
 • Personlig udvikling og forståelse af egne udviklingspotentialer omkring mangfoldighedsspørgsmål.
 • Indsigt i principper, myndighedskrav og gældende rammer for mangfoldighedsledelse.
 • Ledelseskompetencer og strategier til at implementere forandringer i hele organisationen og understøtte udviklingen af en innovativ og inkluderende kultur. ​

Opbygning

 • Fire samlinger af to dages varighed i regi af High Performance Institute og Seema.
 • Praksisnære opgaver og øvelser, der tager udgangspunkt i konkrete udfordringer og muligheder i din egen organisation.
 • Netværk med op til 25 deltagere fra forskellige sektorer.
 • Mulighed for afsluttende eksamen og certificering.

Betingelser

 • Mindst to års erfaring som leder.
 • Minimum 75% fremmøde på samlingerne og godkendte opgaver.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive certificeret mangfoldighedsleder ved at tage en eksamen ved Norsk Sertificering AS.

Uddannelsesprogrammet kan også skræddersys til og gennemføres internt i jeres virksomhed.
Se evt. case fra Spar Nord.

LOVELEEN RIHEL BRENNA

Stifter af Seema (Center for Mangfoldighedsledelse) og verdens første certificerede uddannelse i Mangfoldighedsledelse. Loveleen er en anerkendt foredragsholder og rådgiver for norske politikere, embedsfolk og virksomhedsejere.

KIRSTEN SASADY

Danmarks første certificerede mangfoldighedsleder &
Head of Diversity Leadership Training Program, High Performance Institute.
Kirsten har en kandidatgrad i forsikringsvidenskab og 20 års erfaring som leder i den finansielle sektor.

Fordelene ved Mangfoldighedsledelse:

Organisationer, der arbejder aktivt med mangfoldighedsledelse, har:

 • Næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at være omstillingsparate
 • Næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at blive innovationsleder på dit eget marked
 • Større sandsynlighed for at tiltrække talenter på et presset arbejdsmarked
 • 85 % af ledere, der har en diversitets- og inklusionsstrategi, angiver, at dette har bidraget til bedre resultater!
 • At have mange forskellige perspektiver på en opgave
 • At det er en kompetence at se, udlægge og forstå en sag forskelligt
 • Næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at være omstillingsparate
 • Næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at blive innovationsleder på dit eget marked
 • Større sandsynlighed for at tiltrække talenter på et presset arbejdsmarked
 • 85 % af ledere, der har en diversitets- og inklusionsstrategi, angiver, at dette har bidraget til bedre resultater!
 • At have mange forskellige perspektiver på en opgave
 • At det er en kompetence at se, udlægge og forstå en sag forskelligt

Cases

Nordens største taxiselskab, Cabonline, fik følgende resultater ud af at integrere mangfoldighedsledelse i organisationen:

 • Reduceret turnover
 • Øget oplevelse af inklusion
 • Øget trivsel
 • Øget punktlighed
 • 95 procent af chaufførerne, som havde tænkt sig at sige op, valgte at blive i virksomheden
 • Positiv omdømmeopbygning
 • Øget kundetilfredshed
 • Positive økonomiske resultater

TRN har fem sertifiserte mangfoldsledere. En leders mangfoldighedskompetence handler blandt andet om:

 • Fleksibilitet og evne til at se hele mennesket
 • Evne til at se ligheder, som binder mennesker sammen, så forskellighederne bliver overskuelige og en styrke
 • Have udviklet en evne til at forstå andres perspektiv, og finde både ligheder og forskelle relateret til virkeligheder, som kan eksistere ved siden af hinanden
 • Forstå hvordan bevidste og ubevidste holdninger påvirker arbejdsmiljøet
 • Evne til at identificere magt og privilegier på en arbejdsplads og arbejde aktivt for at skabe ligeværdige muligheder for alle
 • Have udviklet en evne til at træffe hurtige beslutninger med hensyn til forandringer.
 • At være iagttager og aktør i en og samme situation
 • At kunne tåle at være i en ubehag situation uden at tage skade af det. Det betyder at være uden for sin komfortzone uden at miste sig selv
 • At være i en proces, hvor noget kendt konstant møder noget ukendt, hvor erfaring og sammenligning fører til en evne til at se nye muligheder
 • At være kreativ, når det gælder, og påvirke forandringer i de sfærer, man færdes i
 • At forstå underrepræsenterede gruppers perspektiv, eller forstå hvordan medarbejdere, som er i en minoritetssituation navigerer på arbejdspladsen

Ligestilling er rykket op på topledelsens dagsorden

Skåltaler og soloindsatser havde ingen virkning. Nu er det et strategisk mål, at Spar Nord skal være en mangfoldig arbejdsplads med flere kvindelige ledere. Det gør en kæmpe forskel, fortæller kredsformand Jannie Skovsen og HR-direktør Kim Kastrupsen, som er i gang med at bane vejen for et bredere felt af fremtidige ledere.

Artikler

 • Podcast med Loveleen Brenna: Diversitet er en guldmine

  At tale om diversitet og ligestilling er én ting. At handle på det, er en helt anden sag. For at frigøre potentialet i diversitet, skal der en sammenhængende strategi til, der strækker sig gennem alle lag af virksomheden.

 • Emma Holten vil forvandle ’underskud’ til uvurderlig værdi for samfundet

  Den feministiske meningsdanner forklarer, hvorfor vi burde finde andre måder at måle værdi på end gennem priser på markedet. Ellers mister samfundet noget af det mest værdifulde, vi har.

 • Kan blind rekruttering blive for blind?

  Det handler hverken om at opfylde kvotekrav eller om at være ”mega woke”. Det handler om at få de bedste kandidater til jobbet, fortæller to organisationer, som begge har forsøgt sig med blind rekruttering og gjort sig vigtige erfaringer undervejs.

 • Måtte undskylde over for medarbejdere

  Jesper Køster, direktør i Spar Nord Køge, fik massive aha-oplevelser og ændrede sin ledelsesstil som direkte konsekvens af uddannelse i mangfoldighedsledelse.

 • Danmarks første sertifiserte mangfoldsleder

  Kirsten Richter Sasady har i 2023 gjennomført kurs og eksamen i mangfoldsledelse og kan nå kalle seg Danmarks første sertifiserte mangfoldsleder.

 • Nu rykker mangfoldighedsledelse ind i Danmark

  I Norge har virksomheder siden 2018 kunnet blive certificeret i mangfoldighedsledelse. Det handler om at uddanne ledere til at se og aktivere potentialet i medarbejdernes forskelligheder.

 • Det mentale fitnesscenter rummer nøglen til ligestilling

  Tænk på inklusion som mental fitness. Et mangfoldigt team bliver dit mentale fitnesscenter, hvor du dagligt kan træne din evne til at se andres perspektiv. Nu er diversitet et middel til din ledelsesudvikling og ikke bare et mål i sig selv.

 • Borgerforslag: Kønsfordelingen bør være 60/40 i topledelser og professionelle bestyrelser

  Danmark skal lovgive om kønskvoten 60/40. Det betyder, at der maximalt må være 60% af samme køn i e [...]

Hør mere

Hvis din virksomhed eller organisation ønsker at vide mere om uddannelsen i Mangfoldighedsledelse, så tag endelig kontakt til os på mail eller telefon.

Hør mere

Hvis din virksomhed eller organisation ønsker at vide mere om uddannelsen i Mangfoldighedsledelse, så tag endelig kontakt til os på mail eller telefon.