Mangfoldighedsledelse

Verdens første certificerede uddannelse i Mangfoldighedsledelse kommer nu til Danmark.

Den 1. januar 2023 blev det et lovkrav for en lang række offentlige organisationer og private virksomheder at sætte mål for andelen af kvinder i de tre øverste ledelseslag i organisationen; Bestyrelse, direktion og nivauet lige under. Der skal desuden udarbejdes en politik for at skabe de nødvendige resultater, og det hele skal oplyses i årsrapporten.

Mangfoldighed bliver et konkurrenceparameter fremadrettet

Topledelserne vil altså på baggrund af disse tal og politikker fremover blive målt gennem offentligt benchmarking, så der kan skabes synlighed omkring, hvilke virksomheder og offentlige myndigheder, der rent faktisk er i stand til at levere resultater på dette område.

Derfor bliver mangfoldighed fremadrettet et område, som kunder, samarbejdspartnere, unge og samfundet vil holde øje med. Et konkurrenceparameter.

Mangfoldighed er meget mere end køn

Man kan også selv gå i gang med mangfoldigheden. Gå forrest. Fordi mangfoldighed, diversitet og inklusion er kommet for at blive. Det er blot vigtigt at huske på, at mangfoldighed ikke kun handler om køn, men også om etnicitet, alder, religion etc. samt forskellige personlighedstyper og måder at anskue livet på.
Alle rapporter og studier viser, at mangfoldighed er en god investering. Heterogene teams skaber bedre resultater og mere værdi, end homogene teams gør – og de er langt mere innovative.

Mangfoldighedsledelse er en samlet betegnelse for diversitet og inklusion. Diversitet er det nemme. Inklusion er det svære, fordi det handler om kultur og psykologisk tryghed.
Det er baggrunden for, at High Performance Institute udbyder uddannelsen Mangfoldighedsledelse.

Vær med til at gøre verden til et bedre sted

Målet med uddannelsen i Mangfoldighedsledelse er at uddanne virksomhedens første mangfoldighedsledere, som skal skabe og udvikle den inkluderende virksomhed.
Uddannelsen varer 8 dage fordelt over et halvt år og afsluttes med en fremlæggelse af Mangfoldighedsinitiativer samt et diplom for gennemført uddannelse i Mangfoldighedsledelse.

Uddannelsen er udviklet af Loveleen Rihel Brenna og hendes virksomhed SEEMA i Norge. Loveleen var i 2018 samtidig hovedarkitekt på den norske standard for Mangfoldighedsledelse, som man efter endt uddannelsesforløb kan blive certificeret efter i regi af Norsk Standard.

I Danmark udbydes uddannelsen i et samarbejde med High Performance Institute fra 2024.

I efteråret 2023 gennemførte High Performance Institute og Seema et pilotprojekt i SparNord i samarbejde med Finansforbundet. Pilotprojektet blev gennemført den 12. og 13. oktober i Vejle.

LOVELEEN RIHEL BRENNA

Stifter og direktør i Seema (Center for Mangfoldighedsledelse) samt grundlægger af verdens første certificerede uddannelse i Mangfoldighedsledelse.

KIRSTEN SASADY

Aktuar & Head of Diversity Leadership Training Program, High Performance Institute

Mangfoldighedsledelse

– sådan får I mangfoldighed til at leve i hele virksomheden

Lidt mere om ideen med Mangfoldighedsledelse, som vist på denne figur, er det vigtigt, at alle afdelinger er repræsenteret i forløbet, så alle går tilbage til deres afdeling/gruppe eller team og implementerer Mangfoldigsledelse, så det ikke ender i en afdeling. Kunne være HR. På den måde kører Mangfoldighedshjulet så alle bliver involveret, hørt og bliver en aktiv deltager i at mangfoldigheden bliver den gode investering som det er,  at skabe den inkluderende virksomhed.

Fordelene ved Mangfoldighedsledelse:

Organisationer, der arbejder aktivt med mangfoldighedsledelse, har:

 • Næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at være omstillingsparate
 • Næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at blive innovationsleder på dit eget marked
 • Større sandsynlighed for at tiltrække talenter på et presset arbejdsmarked
 • 85 % af ledere, der har en diversitets- og inklusionsstrategi, angiver, at dette har bidraget til bedre resultater!
 • At have mange forskellige perspektiver på en opgave
 • At det er en kompetence at se, udlægge og forstå en sag forskelligt
 • Næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at være omstillingsparate
 • Næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at blive innovationsleder på dit eget marked
 • Større sandsynlighed for at tiltrække talenter på et presset arbejdsmarked
 • 85 % af ledere, der har en diversitets- og inklusionsstrategi, angiver, at dette har bidraget til bedre resultater!
 • At have mange forskellige perspektiver på en opgave
 • At det er en kompetence at se, udlægge og forstå en sag forskelligt

Cases

Nordens største taxiselskab, Cabonline, fik følgende resultater ud af at integrere mangfoldighedsledelse i organisationen:

 • Reduceret turnover
 • Øget oplevelse af inklusion
 • Øget trivsel
 • Øget punktlighed
 • 95 procent af chaufførerne, som havde tænkt sig at sige op, valgte at blive i virksomheden
 • Positiv omdømmeopbygning
 • Øget kundetilfredshed
 • Positive økonomiske resultater

TRN har fem sertifiserte mangfoldsledere. En leders mangfoldighedskompetence handler blandt andet om:

 • Fleksibilitet og evne til at se hele mennesket
 • Evne til at se ligheder, som binder mennesker sammen, så forskellighederne bliver overskuelige og en styrke
 • Have udviklet en evne til at forstå andres perspektiv, og finde både ligheder og forskelle relateret til virkeligheder, som kan eksistere ved siden af hinanden
 • Forstå hvordan bevidste og ubevidste holdninger påvirker arbejdsmiljøet
 • Evne til at identificere magt og privilegier på en arbejdsplads og arbejde aktivt for at skabe ligeværdige muligheder for alle
 • Have udviklet en evne til at træffe hurtige beslutninger med hensyn til forandringer.
 • At være iagttager og aktør i en og samme situation
 • At kunne tåle at være i en ubehag situation uden at tage skade af det. Det betyder at være uden for sin komfortzone uden at miste sig selv
 • At være i en proces, hvor noget kendt konstant møder noget ukendt, hvor erfaring og sammenligning fører til en evne til at se nye muligheder
 • At være kreativ, når det gælder, og påvirke forandringer i de sfærer, man færdes i
 • At forstå underrepræsenterede gruppers perspektiv, eller forstå hvordan medarbejdere, som er i en minoritetssituation navigerer på arbejdspladsen

Ligestilling er rykket op på topledelsens dagsorden

Skåltaler og soloindsatser havde ingen virkning. Nu er det et strategisk mål, at Spar Nord skal være en mangfoldig arbejdsplads med flere kvindelige ledere. Det gør en kæmpe forskel, fortæller kredsformand Jannie Skovsen og HR-direktør Kim Kastrupsen, som er i gang med at bane vejen for et bredere felt af fremtidige ledere.

Hør mere

Hvis din virksomhed eller organisation ønsker at vide mere om uddannelsen i Mangfoldighedsledelse, så kontakt Kirsten Sasady som er ansvarlig for uddannelsen i Danmark. Kirsten er selv certificeret mangfoldighedsleder.

Hør mere

Hvis din virksomhed eller organisation ønsker at vide mere om uddannelsen i Mangfoldighedsledelse, så kontakt Kirsten Sasady som er ansvarlig for uddannelsen i Danmark. Kirsten er selv certificeret mangfoldighedsleder.