High Performance Institute er ikke en virksomhed – men en bevægelse

En bevægelse fødes ud fra et fælles ønske om at gøre en meningsfuld forskel. 

Det hele begynder som regel med, at et menneske har passion for noget meningsfuldt, nogen du brænder for, som herfra gror, udvikler og og udfolder  sig. Sådan har jeg altid haft det. Gøre noget som kan hjælpe andre med at gøre sig umage. Præstere bedre. Udvikle menneskers fulde potentiale. Formålet med at High Performance Institute har altid været at inspirere, at lære og træne mennesker og virksomheder. ILT. Gøre en forskel der giver mening. Det gælder for mig, men helt sikkert også for alle de fantastiske mennesker fra kunst, sport, videnskab og erhvervsliv som sammen med mig har skabt en bevægelse, der hver eneste dag har til formål at skabe mening for den enkelte medarbejder, virksomheden, organisationen – og hele samfundet. Det er vores pligt.

“Mennesker udvikles gennem inspiration, lysten til at lære og glæden ved at træne.”

Allan Levann, Stifter af High Performance Institute
0
0

Biografi

Allan Levann er cand.mag., stifter og CEO i High Performance Institute. 

I 1997 samlede Allan Levann 40 high performere inden for sport, kunst, videnskab og erhverslivet, for at udnytte praktiske erfaringer fra de fire verdener til at få mennesker og virksomheder til at præstere bedre. Hvilket stadig er det mindset og DNA, som gør High Performance Institute til noget helt unikt, som ikke findes noget andet sted i verden. I 2018 modtog High Performance Institute en Børsens Gazelle for markant vækst gennem flere år.

I 2015 indgik Allan Levann og High Performance Institute et samarbejde med CBS Executive om at udbyde toplederuddannelsen: High Performance Leadership. I 2019 blev samarbejdet udvidet med mellemlederuddannelsen High Performance Team Leadership. Begge lederuddannelser har siden opstarten i 2016 og 2019 været overtegnet. Allan Levann har også skabt High Performance Dagen, som afvikles hvert år i november. I 2019 den 14. november på CBS.

Allan Levann er medforfatter til bogen ”Den store præstation”, redaktør af ”Kunsten at gøre sig umage” og ”High Performance Serien.” Allan Levann er stifter af Paul Hammerich Prisen og Michael Laudrup Prisen. Allan Levann tog i 2018 initiativ til at starte bevægelsen #defindes, som arbejder for diversitet i ledelse og forskning.

PUBLICEREDE ARTIKLER