Om High Performance Institute

High Performance Institute er et lederhus der blev stiftet i 1997 af en række markante personligheder inden for sport, kunst, forskning og erhvervsliv med det ene formål at inspirere, lære og træne mennesker og virksomheder til at udfolde deres fulde potentiale.

Helt centralt i High Performance Institutes tænkning og virke er, at vi inddrager praktiske erfaringer og viden fra de fire verdener: erhvervsliv, kunst og sport, og teorien henter vi fra videnskaben. Det er instituttets formål at udnytte viden og erfaringerne fra alle fire verdener til at udvikle nye foredrag, nye kurser, workshops og skræddersyede virksomhedsforløb. Samt hele tiden at optimere vores succesfulde lederuddannelser: High Performance Leadership og High Performance Team Leadership. Og fra foråret 2020 talentuddannelsen Next Level Leadership, som vi alle laver i samarbejde med CBS Executive.

High Performance Institute har udviklet og bidraget til at udvikle 3 helt afgørende modeller, som vi primært bruger i forbindelse med vores uddannelser og skræddersyede forløb i virksomheder: ILT modellen, VIP modellen og Dreams and Details ledelsesmodellen.

ILT modellen

ILT modellen er High Performance Institutes udviklingsmodel. Denne model bygger på den grundlæggende filosofi, at vi tror, at mennesker udvikles i mødet med Inspirationen, som skaber grobund og lyst til Læring og derefter glæden ved at Træne og dygtiggøre sig gennem hele livet.

INSPIRATION
Kim Kristensen inspirerer ledere ved foredrag, konferencer og seminarer

LÆRING
Lene Tanggaard og Christian N. Stadil lærer ledere om kreativitet.

TRÆNING
Nikolaj Hübbe træner ledere i træningsrum og træningskultur.

VIP modellen

VIP modellen er High Performance Institutes teammodel. Fordi High Performance Institute tror, at sammensætning af teams er mest optimal når der indgår forskellige evner, roller og samspil. High Performance kræver vedholdenhed, evnen til at se nye muligheder og skabe de rette rammer, systemer og strukturer. Den vedholdende. Den innovative. Den perfektionistiske. Opgaven sætter teamet.

Dream and Details ledelsesmodellen

Dreams and Details ledelsesmodellen anvendes på High Performance Institutes lederuddannelser, hvor den understøtter High Performance Leadership og High Performance Team Leadership. Modellen er udviklet i samarbejde med Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle. Dreams and Details modellen skaber drømmen, som består af retning, ambition og inspiration og detaljerne, som består af roller, evner og samspil, mens platformen, som består af mindset og rammer skaber broen mellem drøm og detaljer. Læs mere om modellen her.

Referencer

SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV