Om High Performance Institute

High Performance Institute er en inspirations- lærings og træningsvirksomhed, der blev stiftet i 1997 af en række markante personligheder inden for kunst, sport videnskab og erhvervsliv med det ene formål at inspirere, lære og træne mennesker og virksomheder til at udfolde deres fulde potentiale. Det sker gennem foredrag, workshops, uddannelser og skræddersyede forløb for private og offentlige virksomheder og styrelser.
Vores erfaring er, når kunsten, sporten, videnskaben og erhvervslivet indgår i et samlet inspirations,- lærings og træningsforløb,
skabes der noget unikt, som ikke findes noget andet sted i verden.
Vi ønsker at bidrage til, at skabe ansvarlig ledelse i verdensklasse.
Ansvarlig ledelse. Godt for organisationen og alle stakeholders. Godt for hele samfundet og verden.

High Performance Institute er et institut, der har til formål at udnytte viden og praktiske erfaringer fra kunst, sport, forskning og erhvervsliv til at få mennesker og virksomheder til at udfolde deres fulde potentiale.

Helt centralt i High Performance Institutes tænkning og virke er, at vi inddrager praktiske erfaringer og viden fra de fire verdener: erhvervsliv, kunst og sport, og teorien henter vi fra videnskaben. Det er instituttets formål at udnytte viden og erfaringerne fra alle fire verdener til at udvikle nye foredrag, nye kurser, workshops og skræddersyede virksomhedsforløb. Samt hele tiden at optimere vores succesfulde lederuddannelser: High Performance Leadership, High Performance Team Leadership og talentuddannelsen High Performance Talents, som vi alle laver i samarbejde med CBS Executive.

High Performance Institute har udviklet 3 helt afgørende modeller, som vi primært bruger i forbindelse med vores uddannelser (Læring) og skræddersyede forløb i virksomheder (Træning): udviklingsmodellen ILT, TEAM modellen VIP og VIL-KAN-GØR modellen. Læs mere om hvordan vi arbejder ved at trykke her.

Referencer

SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV OG START MED AT BLIVE INSPIRERET