God ledelse er godt for medarbejderne, virksomheden og samfundet

High Performance Institutes formål og pligt, at fremme verdens bedste lederskab på alle niveauer til gavn og glæde for medarbejderne, virksomheden og hele samfundet.

Et servicerende lederskab, Servant Leadership, som forløser og frisætter det enkelte menneskes fulde potentiale.

Vi inspirerer, lærer og træner mennesker og virksomheder til at styrke lysten og evnen til at finde vejen. Det sker gennem foredrag, workshops, uddannelser og skræddersyede forløb for private og offentlige virksomheder og styrelser.

Vores erfaring er, når kunsten, sporten, videnskaben og erhvervslivet indgår i et samlet inspirations, lærings- og træningsforløb skabes der noget unikt, som ikke findes og udbydes noget andet sted i verden.

“Mennesker udvikles gennem inspiration, lysten til at lære og glæden ved at træne.”

Allan Levann, Stifter af High Performance Institute
0

Opskriften på high performance

Hvad er High performance? Det spørgsmål stillede Allan Levann, fra High Performance Institutes tænketank, 40 af de mest markante personligheder inden for sport, kunst, videnskab og erhvervsliv tilbage i 1997. I et år diskuterede de og udfordrede hinanden, indtil de blev enige om, at High Performance kræver tre helt afgørende drivers: Vedholdenhed (hårdt og fokuseret arbejde), innovation (det nye og kreative) samt perfektion (optimale rammer og systemer).

Det er de tre drivers, der i dag udgør High Performance Team model. For vi ved, at sammensætningen af teams, ledergrupper, bestyrelser og management teams fungerer bedst, når forskellige evner, roller og nye måder at arbejde sammen på udfordres og udvikles i de rette rammer, systemer og strukturer. Med andre ord: “Hold målet for øje” – hvorfor det er opgaven, der sætter holdet!

HPI_Model

High Performance Team model

Kunst, sport, videnskab og
erhvervsliv møder hinanden 

Det, at både kunst, sport, videnskab og erhvervsliv indgår, er helt centralt hos os. De fire verdener er repræsenteret ligeværdigt på vores uddannelser: High Performance Leadership og High Performance Team Leadership og på vores skræddersyede træningsforløb i offentlige og private virksomheder.

Især kunstens og sportens træningskultur er vigtig. I erhvervslivet trænes der for lidt. Vi henter derfor værdifuld inspiration og læring fra kunst og sport.

Dét, koblet med videnskabens teoretiske tilgang, undren, analyse, fordybelse, refleksion og nye opdagelser, gør det mulig at finde nye veje for mennesker og virksomheder. Det betyder, at man i erhvervslivet, som er kendetegnet ved forretningsudvikling, innovation, ledelse, handlekraft og eksekvering, i højere grad kan nå sine ambitiøse mål, ved at bruge mere tid og træning på, at genopfinde virksomheden og lederskabet i en digital og bæredygtig fremtid.

HPI ILT Model

High Performance udviklings model

Udviklingsmodellen ILT

ILT Bygger på den grundlæggende filosofi, at vi tror på, at udvikling af mennesker starter med inspiration. Når du er inspireret, åbner du dine øjne og dit sind, og det vækker din lyst til at lære og skærper din vilje til at træne. Derfor står det helt centralt for vores virke at være tilknyttet nogle af Danmarks mest markante personligheder og foredragsholdere fra fire forskellige verdener: Kunsten, sporten, videnskaben og erhvervslivet. Hver især holder de inspirerende foredrag, keynotes, workshops og kurser om at få mennesker til at præstere bedre.

Inspiration, læring, træning er kernen i High Performance Institutes udvikling af mennesker og organisationer.

Udviklingsmodellen ILT

ILT Bygger på den grundlæggende filosofi, at vi tror på, at udvikling af mennesker starter med inspiration. Når du er inspireret, åbner du dine øjne og dit sind, og det vækker din lyst til at lære og skærper din vilje til at træne. Derfor står det helt centralt for vores virke at være tilknyttet nogle af Danmarks mest markante personligheder og foredragsholdere fra fire forskellige verdener: Kunsten, sporten, videnskaben og erhvervslivet. Hver især holder de inspirerende foredrag, keynotes, workshops og kurser om at få mennesker til at præstere bedre.

Inspiration, læring, træning er kernen i High Performance Institutes udvikling af mennesker og organisationer.

HPI ILT Model

VIL. KAN. GØR.

Organisations- og eksekveringsmodellen er udviklet som en enkel model til eksekvering af strategisk retning. Hvis vi præcis ved, hvilken virksomhed vi VILvære, må vi kigge på, om det er noget vi KAN. Har vi de rette mennesker og kompetencer? Hvis svaret er ja, kan vi GØR det. Ellers må vi lære og træne først.

High Performance Institute, HPI
børsen gazelle 2018

High Performance Institute modtog i 2018 Børsens Gazelle pris.

VORES SAMARBEJDSPARTNERE

VORES SAMARBEJDSPARTNERE