Project Description

Morten albæk

Foredrag med Morten Albæk: Ét liv. Én tid. Ét menneske.

Den moderne opdeling af tid i arbejdstid, fritid eller kvalitetstid er et semantisk fatamorgana – der er bare tid, og den forgår hurtigt

Hvordan kan det lade sig gøre, at vi som et af verdens rigeste og lykkeligste folkeslag kan være så hårdt ramt på det mentale velbefindende, målt på antallet af mennesker, der lider af stress, angst og depression? I foredraget gør Morten Albæk op med begrebet “Work-Life-Balance” og forestillingen om, at den adskillelse mellem arbejde og fritid kan løse problemet. Det er en illusion, at livet kan deles op i et arbejdsliv og privatliv, og det er en sproglig manipulation, som fastholder os i en sump af meningsløshed, der i sidste ende gør os syge. Hvordan vi redder os ud af dette eksistentielle morads, giver Morten Albæk flere bud på, men først og fremmest handler det om, at kende forskel på tilfredshed, lykke og mening – og sætte sidstnævnte i centrum for tilværelsen. For det handler i sidste ende om ikke at blive tilfredse eller lykkelige, men at skabe et meningsfuldt liv med sin familie, sine venner og kollegaer.

Morten Albæk giver i sit foredrag nogle svar på, hvilke radikale konsekvenser, der følger med erkendelsen af, at vi kun lever ét liv i én tid. Kan vi forlange intimitet og kærlighed i alle vores relationer – også de professionelle? Kan vi forlange at blive set og udviklet som mennesker – ikke bare medarbejdere? Svaret er et rungende ja. Vi må tage livtag med den professionelle distance og den meningsløse MUS-samtale, hvis vi skal bane vejen for det meningsfulde liv.

Lecture with Morten Albæk: One life. One moment. One human being.

The modern division of time as work time, free time or quality time is a semantic mirage – there is only time. And it perishes quickly

How is it possible that we as one of the richest and happiest people on earth can be so challenged on mental health issues, emphasised by the extensive number of individuals who struggle with stress, anxiety and depression? In the lecture, Morten Albæk goes against the concept of “Work-life balance” and the perception that the division between work and free time can solve our problems. It is an illusion that life can be separated into a working life and a private life. It is a linguistic manipulation which contain us in a swamp of meaninglessness which, in the last instance, makes us sick.  Morten Albæk proposes various ways in which we save each other from this existential morass. But, first and foremost: it is about knowing the difference between satisfaction, happiness and meaning – and about being able to situate meaning at the heart of our lives. Because, when it comes down to it, it is not about being satisfied or happy but about creating a meaningful life with one’s family, friends and colleagues.

In his lecture, Morten Albæk provides some answers to some of the radical consequences that follow with the acknowledgement of the fact that we only live one life and one moment in time. Can we demand intimacy and love in all our relations – also the professional ones? Can we demand to be viewed upon and developed as human beings and not just employees? The answer is a resounding yes. We must deal with the professional distance and the meaningless employee development meetings if we want to pave the way for the meaningful life.

Bestil mere information