Læringsglemsel 2018-11-13T10:52:05+00:00

Project Description

Foredrag med Lene Tanggard: Læringsglemsel

Hvordan glemmer vi for bedst at lære?

“Mit enkle forslag er, at vi glemmer læring som begreb for at kunne koncentrerer os om det, som giver mening at lære, der hvor vi er” Lene Tanggard

Lene Tanggards foredrag handler om, at vi lærer mest, når vi glemmer, at vi er i færd med at lære. Aktiv glemsel kan skabe plads til at lære nyt. Det kan alt sammen forekomme enkelt. Det er enkelt. Læringsglemsel er et begreb, der skal minde os om, at vi hele tiden skal lære noget nyt ved at glemme. Det sker, når medarbejderen for en stund glemmer i mødet med et nyt fagligt stofområde, når medarbejderen vinder ny erkendelse og indsigt og får lyst til at lære mere og nyt. Hermed opnås en større faglighed og løfter medarbejderen op på et højere niveau, som giver plads til glæde, undren og begejstring.

Men hvorfor så et nyt læringsbegreb? Fordi vi har en tendens til, at i vores aktuelle begejstring for dannelse og læring, at gøre det samme som vi altid har gjort. Vi har indrettet vores skoler og uddannelser til at være styret igennem rigid målstyring, simple resultatmål og regneark. Derfor har vi brug for læringsglemsel, som Lene Tanggard inspirerer til med sit lærerige og spændende foredrag, hvor hun gør op med tidligere tiders måder at lære på.

Bestil mere information