Privatlivspolitik & handelsbetingelser

High Performance Institute prioriterer beskyttelse af dit privatliv højt. Her kan du læse High Performance Institutes datapolitik.

Denne hjemmeside administreres af:
High Performance Institute ApS
Stationen, Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Persondatapolitik

Ved handel hos High Performance Institute accepterer du, at High Performance Institute indsamler og behandler oplysninger om dig såsom navn, e-mail, telefonnummer og faktureringsadrresse. Vi indsamler og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere og fuldføre din handel hos os. Vi benytter ikke dine oplysninger til andre formål. Alle dine personlige oplysninger videregives ALDRIG til tredjepart uden dit samtykke.
Behandlingen af dine oplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven, der kan læses her. High Performance Institute er dataansvarlige for dine oplysninger jf. persondataloven.

Opbevaringsperioden

High Performance Institute opbevarer oplysninger om dig i op til 3 år efter handlen. Opbevaringsperioden skyldes formålet de er blevet indsamlet til. Oplysningerne om dig vil efter opbevaringsperioden blive slettet. High Performance Institute kan dog beholde din personoplysninger længere end opbevaringsperioden, hvis der er givet samstykke hertil eller arkivering er en lovmæssig forpligtelse.

Sikkerhed

High Performance Institute har truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger misbruges, og kommer til uvedkommendes kendskab mm. Vi kontrollerer løbende vores foranstaltninger med henblik på at sikre en sikker og fortrolig håndtering af dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til, at få indsigt i de oplysninger vi har indsamlet på dig. Du har også ret til at, gøre indsigelse mod at High Performance Institute indsamler og behandler af dine oplysninger. Hvis vi har oplysninger om dig, der er urigtige eller vildledende, så har du også ret til at få dem slettet eller rettet.

Du har samtidig også mulighed for at klage over High Performance Institutes behandling af dine oplysninger. Denne klage kan indgives til Datatilsynet jf. persondataloven §58, stk. 1.

Cookies

High Performance Institute benytter cookies på HighPerformance.dk til indsamling af oplysninger såsom geografisk placering, benyttet browser og lignede informationer. Disse cookies kan ikke identificere dig som person, hvor cookies blot bruges med henblik på at registrere din adfærd på vores hjemmeside.

De oplysninger vi indsamlinger via disse cookies deler vi også med vores partnere inden for marketing. Vil du vide mere om cookies tryk her. Det er også muligt at slette eller blokere for cookies følg denne guide.

Kontakt os

Spørgsmål og henvendelser vedrørende High Performance Institutes datapolitik herunder behandlingen af dine oplysninger skal ske til os via email på info@highperformance.dk med overskriften “Persondatapolitik”.