Diversitetsinitiativer bliver først værdiskabende, når alle er enige om, at ændringerne er nødvendige og uundgåelige.

John Kotter er kendt for sin 8-trins model for forandringsledelse, som er designet til at hjælpe organisationer med at gennemføre vellykkede forandringsprocesser. Modellen fokuserer på at skabe en følelse af nødvendighed og motivation samt på at opbygge et stærkt fundament for forandring gennem samarbejde og kommunikation.

Hvis man skal lykkes med at koble diversitet til værdiskabelse, er det netop en kulturforandring, der skal til. Derfor arbejder vi på uddannelsen i Mangfoldighedsledelse med tilpasset version af Kotters model, der oplister 6 nødvendige trin for at få alle med på rejsen.

Den inkluderende organisation er vores mål – og den opnår man ikke ved give HR eneansvaret for implementering af DEI. I stedet skal fokus være på at få alle medarbejdere engageret i forandringen – både topledelsen og dem ”på gulvet”.

Første – og måske også det sværeste? – skridt på vejen er skabe en følelse af nødvendighed: at få alle til at forstå og føle, hvorfor forandringen er vigtig. Hvis virksomheden udelukkende har sat diversitet på agendaen for at være compliant med lovgivningen eller for på papiret at leve op til omverdenens forventninger, bliver initiativerne aldrig katalysatorer for øget innovation eller indtjening. Det er essentielt for forandringen, at alle i virksomheden – også topledelsen – er indstillet på, at ændringerne er nødvendige og uundgåelige.

Et andet centralt element er en ændring af incitament strukturen – både det konkrete aflønningssystem, men også de mere skjulte tilskyndelser, der eksisterer som konsekvens af f.eks. hvilken type adfærd, der roses af ledelsen. ”Man får hvad man måler”, så kulturforandring sker først, når alle er enige om at plads til mangfoldighed skal være en central del af virksomhedens DNA.

På vores uddannelse træner vi deltagerne i at være fanebærere for forandringen, når de vender hjem efter endt certificering. Gennem hele forløbet arbejder vi konkret med deltagernes egne virksomheder, hvorfor en investering i uddannelse i Mangfoldighedsledelse til nøglemedarbejdere kan være netop dét, der skal til for at knække koden til at blive en moderne og attraktiv arbejdsplads.

Allan Levann, Stifter af High Performance Institute