Biografier

Kirsten Sasady har en kandidatgrad i forsikringsvidenskab (aktuar) og har 20 års erfaring som leder i den finansielle sektor. Hun har blandt andet været Head of Risk Management på tværs af koncernen i Tryg, samt leder i både en offentlig styrelse, et konsulenthus og en medlemsejet pensionskasse.

Gennem årene har Kirsten engageret sig dybt i og dygtiggjort sig inden for ledelsesdisciplinen med særligt fokus på at frisætte medarbejdernes fulde potentiale gennem et tillidsfuldt og støttende lederskab. Hun har løbende observeret og nøje reflekteret over, hvad der gør dynamikkerne i dansk erhvervsliv anderledes end i udlandet og arbejder på den baggrund nu passioneret for at skabe positive forandringer og optimere arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

Kirsten er Danmarks første akkrediteret certificerede Mangfoldighedsleder efter den norske ”Standard for Ledelsessystemer for Mangfold”, NS11201:2018. Hun har taget sin uddannelse ved Seema AS og Loveleen Rihel Brenna i Oslo og blev derigennem opmærksom på, hvad der skal til for at koble mangfoldighed til værdiskabelse og innovation – og hvorfor vi ikke lykkes med det i Danmark.

Foredraget er baseret på Kirstens ekspertise inden for det inkluderende lederskab og hendes egen tilbagevendende oplevelse af ikke at kunne finde mening i de uskrevne ”spilleregler” i dansk erhvervsliv. Med fokus på, hvordan vi alle kan vinde sammen ved at gentænke dansk arbejdskultur, udfordrer hun deltagerne til at bryde med eksisterende magtstruturer og derigennem give større plads til styrkede forskellighed.

Foredrag

FOREDRAG

Mangfoldighedsledelse – nøglen til at koble diversitet til værdiskabelse og innovation

Kirsten Sasady leverer et tankevækkende foredrag om at skabe fremtidens inkluderende kultur gennem mangfoldighedsledelse og psykologisk tryghed. Hendes indsigter suppleres af erfaringer fra hendes egne udfordringer med at føle sig ”forkert” blandt de traditionelle lederprofiler i den finansielle sektor, samt hendes observationer af den markante forskel mellem dansk og norsk erhvervsliv.

Deltagerne vil gå fra foredraget med øget bevidsthed om, hvad mangfoldighedsledelse er, og hvordan det kan bidrage til direkte værdiskabelse og innovation.

Kirsten sætter i sit foredrag skarpt fokus på nødvendigheden af, at diversitetsagendaen implementeres bredt i organisationen – og særligt hos topledelsen. Værdiskabelsen kommer ikke af sig selv, og rekruttering af diversitet uden en supplerende investering i værktøjer til håndtering af den øgede friktion kan let give bagslag. Mange danske virksomheder er netop nu i gang med at skabe mere heterogene teams, men er deres ledere klædt på til at favne det?

Kirstens unikke perspektiv som dansk leder uddannet i Oslo tilføjer en ekstra dimension, der belyser udfordringer og muligheder i dansk erhvervsliv i sammenligning med Norge. Hendes ærlige refleksioner over hendes egne oplevelser med at føle sig udenfor tilføjer dybde til foredraget og inspirerer deltagerne til at tænke anderledes om mangfoldighed og ligestilling i deres egne organisationer.

Deltagerne vil få en dybere forståelse af, hvordan mangfoldighedsledelse og psykologisk tryghed er indbyrdes forbundne og afgørende for organisationens succes. Kirsten kombinerer sin omfattende erfaring som leder med Loveleen Brennas teoretiske rammer for at skabe et foredrag, der ikke kun informerer, men også inspirerer til handling.

Foredraget tager udgangspunkt i kompetencekravene i verdens første standard for ledelsessystemer for mangfoldighed NS 11201:2018, der er en Norsk national standard. Kirsten var i 2023 den første dansker, der bestod eksamen og blev akkrediteret certificeret mangfoldighedsleder i henhold til standarden.

Artikler

Ønsker du
at høre mere?

Kontakt os hvis I ønsker at vide mere og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt!