Foredrag med Lars Kolind

Foredrag / Lectures

Bevægelsen
Liv og ledelsen
Fra Boss til Unboss

Biografi

Lars Kolinds passion er at skabe merværdi for medarbejdere, virksomheder og samfund gennem bedre ledelse. Han udfordrer forældede traditioner, selvfede direktører, visionsløse bestyrelser og institutioner, der ikke er deres penge værd. Kolind provokerer ikke bare, han stiller spørgsmål, peger på muligheder og deler ud af sine erfaringer fra næsten 40 år som direktør og bestyrelsesformand.

Kolind har flere kasketter end de fleste: bestyrelsesformand, serie-iværksætter, forfatter, idealist, godsejer, professor og spejderleder. Lars Kolind huskes bedst for sin tid som topleder i Oticon. Efter Oticon har han udviklet en masse nye virksomheder. I dag rådgiver han kinesiske ledere til at blive globale ledere. Han er hovedarkitekten bag omformningen af den globale spejderbevægelse til verdens største lederudviklingsprogram. Forfatter til bestselleren Kolind Kuren (2006) – den mest solgte ledelsesbog i Danmark nogensinde. Kolind Kuren findes i dag på kinesisk, russisk, koreansk, thai, spansk, engelsk, svensk og dansk. Senest UNBOSS (2012) sammen med Jacob Bøtter og Bevægelsen (2013) i High Performance Serien. Lars Kolind er adjungeret professor ved Handelshøjskolen, Århus Universitet.

Biography

Lars Kolind is passionate about creating value for people, businesses and communities through better management. He challenges the outdated traditions, even the stubborn executives, whose visionless boards and institutions are not worth their cost. Not only does Lars Kolind provoke, he also asks questions, highlights possibilities and shares his experience from 40 years as a CEO and chairman.

Lars Kolind wears many hats: Chairman, entrepreneur, author, idealist, manor estate owner, professor and scout leader, but he is most known for being Group CEO of Oticon. After his time in Oticon, he helped develop many new companies. Today he advises Chinese executives on how to become global leaders. He is the brain behind the transformation of the global scouting movement to the world’s largest leadership development program. Lars Kolind is the author of the bestseller The Second Cycle: Winning the War Against Bureaucracy – Innovation (2006) – the most sold leadership-book ever in Denmark, available in Chinese, Russian, Korean, Thai, Spanish, English, Swedish and Danish. Lars Kolind most recently co-wrote UNBOSS (2012) with Jacob Bøtte and The Movement (2013) in High Performance Series.
Lars Kolind is an honorary professor at Aarhus Business School.

“Just matter more.”

LARS KOLIND

Bøger / Books

Foredrag / Lectures

Bevægelsen
Liv og ledelsen
Fra Boss til Unboss

“Just matter more.”

LARS KOLIND

Biografi

Lars Kolinds passion er at skabe merværdi for medarbejdere, virksomheder og samfund gennem bedre ledelse. Han udfordrer forældede traditioner, selvfede direktører, visionsløse bestyrelser og institutioner, der ikke er deres penge værd. Kolind provokerer ikke bare, han stiller spørgsmål, peger på muligheder og deler ud af sine erfaringer fra næsten 40 år som direktør og bestyrelsesformand.

Kolind har flere kasketter end de fleste: bestyrelsesformand, serie-iværksætter, forfatter, idealist, godsejer, professor og spejderleder. Lars Kolind huskes bedst for sin tid som topleder i Oticon. Efter Oticon har han udviklet en masse nye virksomheder. I dag rådgiver han kinesiske ledere til at blive globale ledere. Han er hovedarkitekten bag omformningen af den globale spejderbevægelse til verdens største lederudviklingsprogram. Forfatter til bestselleren Kolind Kuren (2006) – den mest solgte ledelsesbog i Danmark nogensinde. Kolind Kuren findes i dag på kinesisk, russisk, koreansk, thai, spansk, engelsk, svensk og dansk. Senest UNBOSS (2012) sammen med Jacob Bøtter og Bevægelsen (2013) i High Performance Serien. Lars Kolind er adjungeret professor ved Handelshøjskolen, Århus Universitet.

Biography

Lars Kolind is passionate about creating value for people, businesses and communities through better management. He challenges the outdated traditions, even the stubborn executives, whose visionless boards and institutions are not worth their cost. Not only does Lars Kolind provoke, he also asks questions, highlights possibilities and shares his experience from 40 years as a CEO and chairman.

Lars Kolind wears many hats: Chairman, entrepreneur, author, idealist, manor estate owner, professor and scout leader, but he is most known for being Group CEO of Oticon. After his time in Oticon, he helped develop many new companies. Today he advises Chinese executives on how to become global leaders. He is the brain behind the transformation of the global scouting movement to the world’s largest leadership development program. Lars Kolind is the author of the bestseller The Second Cycle: Winning the War Against Bureaucracy – Innovation (2006) – the most sold leadership-book ever in Denmark, available in Chinese, Russian, Korean, Thai, Spanish, English, Swedish and Danish. Lars Kolind most recently co-wrote UNBOSS (2012) with Jacob Bøtte and The Movement (2013) in High Performance Series.
Lars Kolind is an honorary professor at Aarhus Business School.

Bøger / Books