High Performance Institute, HPI

Er du ansvarlig for at lede og facilitere et eller flere teams? Har du brug for at udvikle dig som teamleder og således forbedre og opdatere din ledelsesmæssige værktøjskasse med målrettede og aktuelle redskaber? Så er kurset High Performance Team Leadership et godt udgangspunkt. Med foredrag og kurser i ledelse, er formålet at styrke både din ledelsesmæssige- og den teammæssige effektivitet, og i sidste ende og udfolde dit teams fulde potentiale. Det giver i sidste ende en bedre præsentation. High Performance Team Leadership er for alle mellemledere, der ønsker at løfte deres lederskab til topniveau!

Understøttende frem for uddelegerende

Lederens rolle og funktion forandrer sig, når virksomheden bliver teamorganiseret. Fra at påtage sig den traditionelle lederrolle, der kontrollerer og uddelegerer arbejdsopgaver, fungerer teamlederen mere som en coach, der har fokus på at udvikle og involvere medarbejderne.

Teamlederen skal vejlede og inspirere den enkelte medarbejder og styrke den individuelle udvikling, såvel som teamets samarbejds- og funktionsevne. Derfor handler lederuddannelsen High Performance Team Leadership ikke om at sætte grænser, måle og kontrollere. Det handler om at coache, støtte, motivere og inspirere den enkelte medarbejder og teamet til at præstere bedre.

Derfor er det vigtigt at styrke lederskabet på alle niveauer

Ud over at have indflydelse på, om teamet er velfungerende eller ej, spiller teamledelse en central rolle for, om medarbejderne trives og er tilfredse med arbejdet. Team, der fungerer godt, kan være med til at øge produktiviteten, reducere fravær og både tiltrække og fastholde medarbejdere. Ledelsesstilen påvirker medarbejdernes trivsel og tilfredshed med arbejdet både direkte og gennem de forandringer, den medfører i det psykosociale arbejdsmiljø. Du kan via din ledelsesstil påvirke medarbejdernes jobtilfredshed og trivsel i den teamorganiserede virksomhed. Det fastslår forskere fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI). Foredragsholder Morten Albæk beskriver ligeledes også i sin nye bog “Ét liv. Én tid. Ét menneske.”, at vi som danskere aldrig har været mere stressede og fyldt med angst. Det er derfor vigtigt, at man skaber et meningsfuldt liv for alle mennesker, hvilket også er en del af mellemlederens opgave.

At få forskellige ledelsesniveauer til at trække i samme retning, være koordinerede på tværs og støtte hinanden er en anden vanskelig – men væsentlig disciplin for teamlederen. Det kræver uddannede ledere på alle niveauer, som kan kommunikere og operere på topniveau!

Lær dig selv at kende som led i din karriereudvikling

Det kræver uddannelse og en stærk værktøjskasse at oversætte strategier og resultatmål til meningsfulde udfordringer. Og for at kunne motivere og inspirere, må man kende sig selv – og erkende sig selv – det er dér, livet og karrieren starter. Sådan forklarer én af vores foredragsholdere, Morten Albæk.

Med en lederuddannelse er målet derfor at skabe og/eller finpudse en værktøjskasse, der har fokus på at styrke din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling. Således at du kan udfolde dine medarbejderes fulde potentiale og få dem til at præstere bedre i den daglig ledelse.

Dét kan High Performance Team Leadership give dig

Med foredrag og kurser fra en række markante personligheder fra erhvervslivet, sportens verden, kunsten og videnskaben, vil du opleve at blive inspireret. Du vil blive trænet i at udvikle- og udfolde dit fulde lederpotentiale, som led i den større mission om at skabe en generation af ledere i Danmark, som kan styrke virksomheders performance, og skabe vækst og velstand i hele Danmark. Det er den slags ledere, der er brug for i fremtidens Danmark. Det er den slags leder, du kan blive!