“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes”

M. Proust

Biografi

Christina Lundsgaard Ottsen er forfatter til bogen ’Biasbevidst Ledelse – sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger’. Den er skrevet ud fra hendes baggrund som kognitiv psykolog med ph.d. i tværkulturel diversitet. Siden 2015 har hun hjulpet ledere med i at sætte diversitet i spil gennem inkluderende ledelse og psykologisk tryghed.

Christina udmærker sig især ved at kunne tage forskningsfagligt stof og gøre det interessant og nærværende for sine tilhører. Hun har en levende fortælleevne og har skrevet en række forskningsartikler, kronikker og medvirket i podcasts med fokus på diversitet som et effektivt greb til at blokere bias og fremme ledelsesudvikling.

Christina’s foredrag udspringer af hendes bog ’Biasbevidst Ledelse’, der er anmeldt i Børsen.

Henrik Ørholst skriver: “Fremragende skrevet – en bog, som rammer direkte ned i diskussionen om, hvordan ledelse udøves, og hvordan ledelsesgrupper bliver sammensat. Den indeholder mange interessante og relevante budskaber, som bør læses i toppen af dansk erhvervsliv.”

Christina inddrager gerne humoristiske eksempler fra de år, hun var bosat Mellemøsten og arbejdede med ledelse af tværkulturelle teams. Her blev hun flere gange udfordret af bias og lærte værdien af ​​at kunne se en situation fra forskellige perspektiver for at minimere bias i beslutningsprocesser.

Christina har arbejdet med at modvirke bias i vores hukommelse og handlinger i mere end 12 år. Gennem forskning har hun opnået indgående viden om de psykologiske mekanismer bag bias.

Christina er ekstern lektor på CBS og associeret forskningschef i tænketanken EQUALIS. Til daglig arbejder hun med strategisk ledelse af diversitet i beslutningsprocesser.

Foredrag

FOREDRAG

Bloker bias og træf bedre beslutninger

Bevidsthed om bias er en håbløs mission i en travl hverdag, men du kan gøre forskellighed til en styrke med nyttige nudge og et inkluderende mindset. Christina viser, hvordan diversitet kan få os til at træffe bedre og mere biasfri beslutninger ved brug af adfærdsdesign. Foredraget tager udgangspunkt i den del af ’Biasbevidst Ledelse’ der handler om kollektiv intelligens.

Bevidsthed om bias er en håbløs mission i en travl hverdag, men du kan gøre forskellighed til en styrke med nyttige nudge og et inkluderende mindset. Christina viser, hvordan diversitet kan få os til at træffe bedre og mere biasfri beslutninger ved brug af adfærdsdesign. Foredraget tager udgangspunkt i den del af ’Biasbevidst Ledelse’ der handler om kollektiv intelligens.

Diversitet er i stigende grad et konkurrenceparameter i virksomheder, og forskning viser at kønsbalance understøtter bæredygtig beslutningskompetence. Vi ønsker at rekruttere og forfremme medarbejdere efter kompetence, men vi bruger ofte metoder, der forherliger overmodige mænd og forventer uambitiøse kvinder. Samfundsstyrede forventninger er med til at forme vores valg, og vi er ikke så rationelle, som vi tror. Men du kan skyde genvej i beslutningsprocesser ved at udnytte kollektiv intelligens. Find ud af: 1) Hvordan du høster gevinsten af, at vi alle ved og oplever noget forskelligt 2) Hvordan du får alle deltagere inkluderet i en mødesituation 3) Hvordan du håndterer uenigheder, så de skaber bedre løsninger – og ikke bare dårlig stemning.

Christina fortæller om i de psykologisk mekanismer bag de bias, der snyder vores hjerne i en travl hverdag. Hun udfordrer dine bias og viser, hvordan målrettet adfærdsdesign kan gøre forskellige perspektiver til dit bedste ledelsesværktøj. I får indblik i konkrete erfaringer fra organisationer, som har arbejdet målrettet med at øge diversiteten. Afslutningsvis stilles der skarpt på, hvordan du som inkluderende biasbevidst leder sætter diversitet i spil og derigennem træffer bedre beslutninger.

Foredraget kan også afvikles på engelsk samt i en online version.

FOREDRAG

Fra tavshed til tryghed, tillid og tale

Fokus på magt kan paradoksalt nok være et effektivt greb til at fremme trivsel og sammenhængskraft i organisationen. Christina præsenterer forskning i psykologisk tryghed og viser hvordan magt påvirker alle de relationer vi indgår i. Foredraget er inspireret af den del af ’Biasbevidst Ledelse’ der handler om kulturel intelligens.

I arbejdet med at skabe en tryg kultur og god kommunikation på tværs af forskellighed er det helt centralt at opnå forståelse for hvordan verden ser ud fra andres perspektiv. Derfor starter foredraget med indblik i mekanismerne bag de bias, der slører vores forståelse for hinanden. Christina kommer ind på bias i kommunikation, beslutningsprocesser og magtrelationer. Der skal fokus på både formel og uformel magt i organisationer, for at bevare dialogen konstruktiv i pressede situationer. Oplevelsen af ulighed kan gøre os tavse og magtesløse, og det starter en usund kultur, hvor tavshed trives og grænser nemt brydes.

Christina inddrager personlige oplevelser fra de år hun boede i Mellemøsten og viser hvordan tillid vokser, når vi træner et inkluderende biasbevidst mindset. Foredraget indeholder en øvelse, hvor det vil være optimalt, hvis alle deltagere har adgang til papir og blyant. Deltagerne tegner symboler der åbner op for spørgsmål og dialog i plenum. Dermed lægger foredraget kimen til et fælles sprog. Dialogen følges op af inspiration til hvordan man kan fremme den tværkulturelle forståelse blandt kollegaere. På den måde efterlades deltagerne med et positivt og fremadrettet fokus.

FOREDRAG

Kunsten at lave lemonade

Med udgangspunkt i arbejdsmarkedets stigende krav om robuste medarbejdere, giver Christina et forskningsbaseret bud på hvorfor robusthed intet er værd uden sensitivitet. Hun stiller skarpt på værdien i samspillet mellem menneske og maskine og viser hvordan du kan bruge teknologi til at blokere ubevidst bias. Foredraget læner sig dermed op ad den del af ’Biasbevidst Ledelse’ der handler om kunstig intelligens.

En robust organisationskultur bygger på normer og vaner, som vi ikke nødvendigvis er bevidste om i hverdagen. Normer er praktiske, når der skal tages hurtige beslutninger, men de skaber også en stereotyp måde at se verden på, som kan stå i vejen for nytænkning. Christina sætter fokus på den robusthed, det kræver når man skiller sig ud fra mængden og viser desuden hvad det skal til for at digitalisering hjælper os videre. Foredraget lægger op til en snak om fordomme, bias i teknologi og om hvordan sensitiv robusthed skabes i krydsfeltet mellem modstandskraft og opmærksomhed.

Nøgleingrediensen skal findes i balancen mellem det sure, det søde, det hårde og det bløde. Mennesker repræsenterer nemlig en blødere form for intelligens, der indeholder de kulturelle og relationelle elementer, computere ikke mestrer. Og netop, fordi menneskelig intelligens på sin vis virker modsat af kunstig intelligens, danner samspillet mellem de to det perfekte grundlag for fremtidens intelligente arbejde. Organisationer bliver mere effektive og nøjagtige, mens de bevarer en innovativ og proaktiv tilgang. I samarbejdet mellem menneske og maskine skabes der en udvidet form for intelligens.

Foredraget kan også afvikles på engelsk samt i en online version.

Bøger

Video

LEDELSESUGEN 2021

Vil du gerne blive klogere på, hvordan ledere kan arbejde med at sætte diversitet i spil og opdage deres blinde vinkler?

Lydbog

Ønsker du
at høre mere?

Kontakt os hvis I ønsker at vide mere og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt!