Loveleen Rihel Brenna

Biografi

Loveleen Brenna er en anerkendt foredragsholder, forretningsudvikler og leder af vigtige udvalg og paneler i Norge. Hun har i flere årtier holdt foredrag om træning i kulturel intelligens og mangfoldighedskompetence samt ledelses- og organisationsudvikling.

Foredragene er baseret på Loveleens omfattende ekspertise inden for mangfoldighed og ledelse. Hun er i stand til at udfordre tanker, engagere forsamlinger og formidle viden på en forståelig måde, som deltagerne husker.

Loveleen har desuden stået i spidsen for udviklingen af Norges nationale standard for ledelsessystemer i mangfoldighed, og hun har skrevet flere bøger om emnet.

Hun har også ledt flere udvalg inden for børn og unge, forældre og kvindepanelet for børn-, ligestilling,- og inkludering.

Loveleen har modtaget flere priser for sit arbejde med mangfoldighed. Hun blev i 2006 kåret til ”Årets kvinde” og ”Den sejeste kvinde” i 2013. Loveleen er bosat i Oslo og født i Indien.

Foredrag & workshop

FOREDRAG

Mangfoldighedsledelse – skab fremtidens inkluderende kultur

Et foredrag for fremtidens lederskab. Vi hører hele tiden, at ledere fremhæver mangfoldighed og ligestilling som vigtige elementer for øget værdiskabelse, innovation og bæredygtighed. Men de færreste siger noget om, hvordan de tiltrækker og leder mangfoldigheds- og ligestillingsarbejdet, for at frigøre potentialet i mangfoldighed eller for at udvikle en organisationskultur, der bidrager til øget værdiskabelse og innovation.

Mangfoldighedsledelse er ledernes evne til at identificere og koordinere mangfoldighedskompetencer for at nå organisationens tilsigtede mål. Gennem modig, inkluderende, rummelig og innovativ ledelse øger du arbejdsglæden, motivationen, deltagelsen og effektiviteten hos alle dine medarbejdere.

Tematikker i foredraget:

 • Hvad er mangfoldighed og lighed?
 • Hvorfor er mangfoldighed og ligestilling vigtigt for din organisation?
 • Hvordan kan ligestilling og mangfoldighed bidrage til øget værdiskabelse og innovation?
 • Hvilken type organisationskultur fremmer og hæmmer potentialet i mangfoldighed?
 • Hvad er mangfoldighedskompetence?
 • Hvad er mangfoldighedsmodenhed i en organisation?

Deltagerne vil få øget bevidsthed om, hvad mangfoldighedsledelse er, og hvordan mangfoldighedsledelse kan bidrage til øget værdiskabelse.

Deltagerne vil få værktøjer, som de kan bruge til at rekruttere og håndtere mangfoldighed.

Foredraget tager udgangspunkt i kompetencekravene i verdens første standard for ledelsessystemer for mangfoldighed.

Foredraget kan også afvikles på engelsk.

FOREDRAG

Sådan skabes psykologisk tryghed

Værdiskabelsen og mening sker gennem mennesker, der oplever sammenhold, tillid, respekt og ligeværd. Det sker, når mennesker sættes i centrum og fællesskabet tager ansvar for at skabe en inkluderende kultur, hvor der er psykologisk tryghed for alle. På en arbejdsplads hvor mangfoldigheden blandt medarbejdere er stigende, og hvor effektivitet, tilpasningsevne og videndeling er vigtige for arbejdsmiljøet og kulturen, bliver psykologisk tryghed stadig mere afgørende faktorer, fordi arbejdslivet i fremtiden stiller helt nye krav til ledere og medarbejdere.

Tematikker, som Loveleen vil komme ind på i forbindelse med foredraget:

 • Hvad er psykologisk tryghed?
 • Værdien af psykologisk tryghed for alle
 • Et ledelsesansvar og et fælles ansvar
 • Hvilke konsekvenser har fravær af psykologisk tryghed på arbejdspladsen?
 • Mangfoldighedsledelse, nøglen til øget psykologisk tryghed for alle
 • Sådan kommer du i gang
 • 5 tips til at skabe psykologisk tryghed for alle

Foredraget kan også afvikles på engelsk.

FOREDRAG

Mangfoldighedskompetence – det nye guld

Mangfoldighedskompetence er den kompetence, du som leder skal udvikle for at identificere, koordinere og bruge ressourcerne i den virksomhed, du leder.

Det er også den kompetence, du eller dine kollegaer kan udvikle ved at tilhøre eller deltage i forskellige kulturer, religioner, sprog eller som minoritet på en arbejdsplads eller i samfundet. Såsom en eller nogle få kvinder på en mandsdomineret arbejdsplads, eller en anden minoritet.

Tematikker i foredraget:

 • Mangfoldighedskompetence vs. mangfoldighedsbaggrund.
 • Hvad er mangfoldighedskompetence hos en leder?
 • Hvad er dine medarbejderes mangfoldighedskompetence?
 • Mangfoldighedskompetence; hvordan identificere, koordinere og bruge til at løse specifikke opgaver?
 • Mangfoldighedskompetencer til at forstå bruger- og kundeadfærd?

Deltagerne vil få en øget bevidsthed om, hvad mangfoldighedskompetence er, og hvordan kompetencen kan identificeres og bruges uden at stigmatisere eller diskriminere medarbejderne. Hvordan ledere kan udvikle og bruge mangfoldighedskompetence i innovationsprocesser og til at løse organisationens tilsigtede mål.

Deltagerne får redskaber til at frembringe og bruge mangfoldighedskompetence i opgaveløsningen.

Foredraget tager udgangspunkt i kompetencekravene i verdens første standard for ledelsessystemer for mangfoldighed.

Foredraget kan også afvikles på engelsk.

FOREDRAG

Min forskel – min styrke!

Mange taler om at finde deres rødder, deres oprindelse og deres gruppetilhørsforhold, men hvordan definerer man rødder? Ikke alle søger deres rødder i hudfarve, religion eller nationalitet (oprindelsesland). Nogle søger efter tilhørsforhold og rødder i køn, seksuelle præferencer eller klasse. Andre søger efter stærke fødder frem for rødder.

Hvad vil det sige at være anderledes, og hvad er normalt? Hvem definerer normal? Den måde, vi definerer os selv på, kan være forskellig fra den måde, andre definerer os på. Udfordringen er at give hinanden ret til at definere sig selv, og dermed synliggøre deres ressourcer og svagheder på deres egne præmisser.

Tematikker i foredraget:

 • Identitet, hvordan definerer du dig selv?
 • Hvad er dine styrker, og hvad er dine drømme?
 • Hvad bringer dig tættere på din drøm?
 • Du vælger selv, om du vil være i en dal, eller om du vil være på toppen af ​​bjerget.
 • Du kan være i kontrol over dine følelser.
 • Du kan kun tage ansvar for dine følelser, tanker og valg.
 • Du er den, der har nøglen til dit liv.

Foredraget kan også afvikles på engelsk.

WORKSHOP

Skræddersyet indhold til organisationens behov

Lederne, som deltager i workshoppen, vil:

 • Forstå, hvorfor ligestilling og mangfoldighed handler om alle ansatte
 • Få en fælles forståelse og begrebsramme for mangfoldighed, inklusion og psykologisk tryghed
 • Forstå, hvordan man skaber en inkluderende organisationskultur
 • Forstå, hvordan mangfoldighed, lighed og værdiskabelse (rentabilitet) hænger sammen
 • Forstå, hvad mangfoldighedskompetence og mangfoldighedsledelse er
 • Se sammenhængen mellem mangfoldighed, relevans, omdømmeopbygning og bæredygtighed

Workshoppen kan også afvikles på engelsk.

Bøger

Video

REWRITE YOUR STORY

This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Twenty years ago, Loveleen was living a life which was based on something else than her own values.

MANGFOLD OG LEDELSE

Samarbejde skaber innovation, men lige så vigtigt demokrati. Kommunerne står over for en række udfordringer i fremtiden.

Podcast

Ønsker du
at høre mere?

Kontakt os hvis I ønsker at vide mere og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt!