Foredrag med Lene Tanggaard

Foredrag / Lectures

Læringsglemsel
Vanebrud
Opfindsomhed
I bad med Picasso

Biografi

Lene Tanggaard er professor og viceinstitutleder for Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i kreativitet og læring. Hun har udgivet flere bøger om kreativitet og læring, og er forfatter til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter. Lene Tanggaard holder foredrag både nationalt og internationalt om kreativitet, innovation og læring samt gæsteforelæser på universiteter i hele verden. Desuden sidder hun i flere bestyrelser. Lene Tanggaard har skrevet flere bestsellere, bl.a. “I bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ” med Christian Stadil og senest ”Læringsglemsel”.

Lene Tanggaards har gjort det til sin mission at formidle videnskab til praksis, hvilket giver virksomheder mulighed for at udvikle og forløse menneskers potentiale.

Biography

Lene Tanggard is professor and Vice President of the Institute for Communication and Psychology at Aalborg University, where she researches creativity and learning. She has published numerous books on creativity and learning and has authored a number of papers in Danish as well as international journals. Lene Tanggard speaks nationally and internationally on creativity, innovation and learning while she also gives guest lectures at universities all over the world. Furthermore, she sits on numerous boards. Lene Tanggard has written numerous bestsellers such as “Showering with Picasso – How to become more creative” which she co-authored with Christian Stadil. Her latest publication is “Oblivion of Learning”.

Lene Tanggard has made it her mission to communicate how to utilise scientific theory in practice and thus giving companies the tools to develop and optimise individual potential.

“Vi ved først, at vi er kreative,

når vi har været det.”

LENE TANGGAARD

Bøger / Books

Foredrag / Lectures

Læringsglemsel
Vanebrud
Opfindsomhed
I bad med Picasso

“Vi ved først, at vi er kreative, når vi har været det.”

LENE TANGGAARD

Biografi

Lene Tanggaard er professor og viceinstitutleder for Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i kreativitet og læring. Hun har udgivet flere bøger om kreativitet og læring, og er forfatter til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter. Lene Tanggaard holder foredrag både nationalt og internationalt om kreativitet, innovation og læring samt gæsteforelæser på universiteter i hele verden. Desuden sidder hun i flere bestyrelser. Lene Tanggaard har skrevet flere bestsellere, bl.a. “I bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ” med Christian Stadil og senest ”Læringsglemsel”.

Lene Tanggaards har gjort det til sin mission at formidle videnskab til praksis, hvilket giver virksomheder mulighed for at udvikle og forløse menneskers potentiale.

Biography

Lene Tanggard is professor and Vice President of the Institute for Communication and Psychology at Aalborg University, where she researches creativity and learning. She has published numerous books on creativity and learning and has authored a number of papers in Danish as well as international journals. Lene Tanggard speaks nationally and internationally on creativity, innovation and learning while she also gives guest lectures at universities all over the world. Furthermore, she sits on numerous boards. Lene Tanggard has written numerous bestsellers such as “Showering with Picasso – How to become more creative” which she co-authored with Christian Stadil. Her latest publication is “Oblivion of Learning”.

Lene Tanggard has made it her mission to communicate how to utilise scientific theory in practice and thus giving companies the tools to develop and optimise individual potential.

Bøger / Books