“Vi ved først, at vi er kreative, når vi har været det.”

LENE TANGGAARD

Biografi

Lene Tanggaard er Cand. Psych., Ph.d., Rektor på Designskolen i Kolding og professor på Aalborg Universitet. Hun har udgivet flere bøger om kreativitet og læring, og er forfatter til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter.

Lene Tanggaard holder foredrag både nationalt og internationalt om kreativitet, innovation og læring samt gæsteforelæser på universiteter i hele verden. Desuden sidder hun i flere bestyrelser, herunder Museumsrådet ved Statens Museum for Kunst, Roskilde Festival Fondens bestyrelse og Nordjyske Mediers driftsbestyrelse.

Lene Tanggaard har skrevet flere bestsellere, bl.a. “I bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ” med Christian Stadil og senest ”Læringsglemsel”.

Lene Tanggaard har gjort det til sin mission at formidle videnskab til praksis, hvilket giver virksomheder mulighed for at udvikle og forløse menneskers potentiale.

Foredrag

FOREDRAG

Det kreative nej

Om at bruge afvisninger som drivkraft.
Vi har alle prøvet at blive afvist. Af mennesker, vi holder af og respekterer: forældre, kærester, venner og på arbejdspladsen.

Vi oplever også selv at måtte afvise andre. Det kan være som leder eller kollega på arbejdspladsen. Men vi taler sjældent om afvisninger, for det kan være svært at dele sine fejl.

Spørgsmålet er, om vi kan omfavne de fejl og afvisninger, vi støder på livet igennem, så de giver os positiv energi og værdifulde medspillere i vores kreativitet. Den første idé er jo ikke altid den bedste, men den kan give energi og lyst til den næste og den næste. Alle kreative processer involverer modstand. Sådan er det; “så må man bare op på hesten igen!”

I sit nye foredrag giver professor i kreativitet, Lene Tanggaard, nye svar på, hvor vi kan bruge afvisningen som en kreativ drivkraft, og inspirerende eksempler og cases på, hvordan et nej kan katapultere os videre til noget, der får positiv betydning for vores eget liv og andre.

Foredraget kan også afvikles på engelsk.

FOREDRAG

Læringsglemsel

Hvordan glemmer vi for bedst at lære?

“Mit enkle forslag er, at vi glemmer læring som begreb for at kunne koncentrere os om det, som giver mening at lære, der hvor vi er” Lene Tanggard

Lene Tanggaards foredrag handler om, at vi lærer mest, når vi glemmer, at vi er i gang med at lære. Aktiv glemsel kan skabe plads til at lære nyt. Det kan alt sammen forekomme enkelt. Det er enkelt. Læringsglemsel er et begreb, der skal minde os om, at vi hele tiden kan og skal lære noget nyt ved at glemme. Det sker, når medarbejderen for en stund glemmer i mødet med et nyt fagligt stofområde, når medarbejderen vinder ny erkendelse og indsigt og får lyst til at lære mere og nyt. Hermed opnås en større faglighed, der løfter medarbejderen op på et højere niveau og giver plads til glæde, undren og begejstring.

Men hvorfor så et nyt læringsbegreb? Fordi vi har en tendens til at gøre det samme, som vi altid har gjort, i vores aktuelle begejstring for dannelse og læring. Vi har indrettet vores skoler og uddannelser til at være præget af rigid målstyring, simple resultatmål og regneark. Derfor har vi brug for læringsglemsel, som Lene Tanggaard inspirerer til med sit lærerige og spændende foredrag, hvor hun gør op med tidligere tiders måder at lære på.

Foredraget kan også afvikles på engelsk.

FOREDRAG

Vanebrud

Hvordan veksler du syv gamle vaner til ny kreativitet?

Lene Tanggaards foredrag ”Vanebrud” er et foredrag til alle jer, der ønsker at hverdagen præges af mere kreativitet. Foredraget giver gode idéer til, hvordan du kan udfordre gamle vaner og veksle dem til kreativ tænkning – både personligt og i arbejdslivet.

Betragt kreativitet som toppen af et isbjerg, der hviler på et fundament af vaner, rutiner og erfaringer. Når du skal tænke kreativt, handler det derfor ikke altid om at kaste gamle vaner overbord og bare ”tænke ud af boksen”. Der er masser af kreativt potentiale gemt i gamle vaner, for vanerne er kilden til de vanebrud, der kan bringe ny kreativitet op til overfladen.

Foredraget kan også afvikles på engelsk.

Lene Tanggaards foredrag er både en underholdende og en lærerig hyldest til kreativiteten i os alle. Ligesom det er en stor hyldest til de vaner og rutiner, der skaber fantastiske forandringer for, at kreativiteten i det hele taget kan opstå – og dermed kan blive brugt på en ny måde.

FOREDRAG

Opfindsomhed

Et foredrag om at finde på.

Verden har brug for flere Georg Gearløs-typer, der kan kombinere skaberglæde, nysgerrighed og nytænkning. De har nemlig den nødvendige opfindsomhed, der skaber nye produkter og forretningsmodeller, og som får forskningen på nye veje. Opfindsomhed er en forudsætning for innovation, men i modsætning til, hvad mange tror, kan vi alle blive mere opfindsomme, ligesom vi skal blive bedre til at få andres opfindsomhed til at blomstre.

I Lene Tanggaards foredrag fortæller hun på en levende, involverende og spændende måde om, hvordan kreativiteten kan inspirere og fremelske opfindsomheden hos os selv og andre. Opfindsomhed er ikke en evne eller et talent for de få udvalgte, men en kompetence vi alle er født med. I vores samfund har vi i disse år brug for masser af kreativitet, nytænkning og innovation – kært barn har mange navne. Vi er kreative, når vi skaber noget: når vi bager brød eller bygger et haveskur, tilfredsstiller vi vores skabertræng. Men det er jo ikke nødvendigvis opfindsomt. Opfindsomt er heller ikke identisk med noget nyt, for det kan godt være opfindsomt at genbruge noget gammelt. Opfindsomhed er også anderledes end – men samtidig en forudsætning for – innovation, der kan defineres som det nye og nyttige, som vi hele tiden har brug for. Opfindsomhed er at gå fra idé til produkt. Opfindsomhed er kreativitet, der er blevet til noget.

Foredraget kan også afvikles på engelsk.

FOREDRAG

I bad med Picasso

Et foredrag om, hvordan du bliver mere kreativ.

“All Children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.” Pablo Picasso

Kreativitet er kommet for at blive. Dét at være opfindsom og kunne improvisere er ikke længere en luksus for de få, men en opgave for de mange. I Danmark findes efterhånden ganske få jobs, hvor alle arbejdsgange er fastlagt på forhånd, og hvor rutineprocedurer er hovedreglen. Det opportunistiske menneske, der ser muligheder, er blevet idealet i takt med, at videnssamfundet erstatter eller supplerer industrisamfundet. Det udfordrer os. I Danmark har vi få naturlige ressourcer og et højt lønniveau. Vi kan ikke konkurrere på lav løn eller håbet om uanede naturressourcer. Vi skal kunne noget andet. Vi skal blive mere kreative.

Et bud på en levedygtig fremtid er, at vi fastholder og udvikler en tradition for at tænke nyt, organisere arbejdet fornuftigt og udvikle nye produkter. Vi skal fastholde og øge vores kreative og innovative potentiale. Sidstnævnte kræver investering, forskning, god infrastruktur, ledelse og organisering, der gør, at vi kan omsætte idéer til konkrete produkter, der kan sælges. Vi ved derimod ikke meget om kreativitet, der er et væsentligt element i innovationsprocesser. For de fleste fremstår kreativitet som en lidt mystisk, uhåndgribelig og sjælden størrelse. I dette foredrag er det vores ambition at åbne kreativitetens sorte boks. Vi lever nemlig stadig med en række myter om kreativitet. Et eksempel herpå er myten om, at kreativitet er forbeholdt de få, ikke kan læres, kun er den kreative eners bedrift og i øvrigt ikke har noget med almindelige menneskers liv at gøre.

Dette foredrag handler om, at vi alle kan blive mere kreative. Til gavn og glæde for os selv, vores kolleger, virksomheder, Danmark og hele verden. Kreativitet og innovation er fremtidens helt afgørende vækstfaktor.

Foredraget kan også afholdes sammen med Christian Stadil.

Foredraget kan også afvikles på engelsk.

Bøger

Video

INNOVATION

42 sek. om innovation i en travl hverdag.

I BAD MED PICASSO

Interview om forskning i UCN’s læringstilgang Refleksiv praksislæring og en række afledte forskningstemaer.

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG INNOVATION

Forskellen på Opfindsomhed, Kreativitet og Innovation.

Artikler

Podcast

Ønsker du
at høre mere?

Kontakt os hvis I ønsker at vide mere og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt!