Foredrag med Lene Tanggaard

Foredrag / Lectures

Det kreative nej
Læringsglemsel
Vanebrud
Opfindsomhed
I bad med Picasso

Biografi

Lene Tanggaard er Cand. Psych., Ph.d., Rektor på Designskolen i Kolding og professor på Aalborg Universitet. Hun har udgivet flere bøger om kreativitet og læring, og er forfatter til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter. Lene Tanggaard holder foredrag både nationalt og internationalt om kreativitet, innovation og læring samt gæsteforelæser på universiteter i hele verden. Desuden sidder hun i flere bestyrelser, herunder Museumsrådet ved Statens Museum for Kunst, Roskilde Festival Fondens bestyrelse og Nordjyske Mediers driftsbestyrelse. Lene Tanggaard har skrevet flere bestsellere, bl.a. “I bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ” med Christian Stadil og senest ”Læringsglemsel”.

Lene Tanggaards har gjort det til sin mission at formidle videnskab til praksis, hvilket giver virksomheder mulighed for at udvikle og forløse menneskers potentiale.

Biography

Lene Tanggard is the headmaster of the Danish School of Design in Kolding and professor at Aalborg University. She holds a MPhil and PhD in psychology. She has published numerous books on creativity and learning and has authored a number of papers in Danish as well as international journals. Lene Tanggard speaks nationally and internationally on creativity, innovation and learning while she also gives guest lectures at universities all over the world. Furthermore, she sits on numerous boards including the Museum Council under the National Museum of Art, the Roskilde Festival board and Nordjyske Media’s board of operation. Lene Tanggard has written numerous bestsellers such as “Showering with Picasso – How to become more creative” which she co-authored with Christian Stadil. Her latest publication is “Oblivion of Learning”.

Lene Tanggard has made it her mission to communicate how to use science in practice in order to give companies the tools to develop and optimise individual potential.

“Vi ved først, at vi er kreative,

når vi har været det.”

LENE TANGGAARD

Bøger / Books

Foredrag / Lectures

Det kreative nej
Læringsglemsel
Vanebrud
Opfindsomhed
I bad med Picasso

“Vi ved først, at vi er kreative, når vi har været det.”

LENE TANGGAARD

Biografi

Lene Tanggaard er Cand. Psych., Ph.d., Rektor på Designskolen i Kolding og professor på Aalborg Universitet. Hun har udgivet flere bøger om kreativitet og læring, og er forfatter til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter. Lene Tanggaard holder foredrag både nationalt og internationalt om kreativitet, innovation og læring samt gæsteforelæser på universiteter i hele verden. Desuden sidder hun i flere bestyrelser, herunder Museumsrådet ved Statens Museum for Kunst, Roskilde Festival Fondens bestyrelse og Nordjyske Mediers driftsbestyrelse. Lene Tanggaard har skrevet flere bestsellere, bl.a. “I bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ” med Christian Stadil og senest ”Læringsglemsel”.

Lene Tanggaards har gjort det til sin mission at formidle videnskab til praksis, hvilket giver virksomheder mulighed for at udvikle og forløse menneskers potentiale.

Biography

Lene Tanggard is the headmaster of the Danish School of Design in Kolding and professor at Aalborg University. She holds a MPhil and PhD in psychology. She has published numerous books on creativity and learning and has authored a number of papers in Danish as well as international journals. Lene Tanggard speaks nationally and internationally on creativity, innovation and learning while she also gives guest lectures at universities all over the world. Furthermore, she sits on numerous boards including the Museum Council under the National Museum of Art, the Roskilde Festival board and Nordjyske Media’s board of operation. Lene Tanggard has written numerous bestsellers such as “Showering with Picasso – How to become more creative” which she co-authored with Christian Stadil. Her latest publication is “Oblivion of Learning”.

Lene Tanggard has made it her mission to communicate how to use science in practice in order to give companies the tools to develop and optimise individual potential.

Bøger / Books