Moderne lederskab

Måtte undskylde over for medarbejdere

Jesper Køster, direktør i Spar Nord Køge, fik massive aha-oplevelser og ændrede sin ledelsesstil som direkte konsekvens af uddannelse i mangfoldighedsledelse. En mini-uddannelse, som 20 ledere har gennemgået i et partnerskab mellem High Performance Institute, Finansforbundet og Spar Nord.

2024-05-02T15:17:58+02:00

Pilotprojekt om mangfoldighedsledelse i SparNord

En, der ligner mig. Det er det nemmeste valg at træffe for en chef, der skal ansætte en ny medarbejder til sit team. Men det giver i længden en skæv organisation med mange ansatte, der i store træk ligner hinanden og tænker ens. Al forskning viser, at diversitet er vejen frem.

2024-05-02T15:23:19+02:00
Go to Top