En, der ligner mig. Det er det nemmeste valg at træffe for en chef, der skal ansætte en ny medarbejder til sit team. Men det giver i længden en skæv organisation med mange ansatte, der i store træk ligner hinanden og tænker ens. Al forskning viser, at diversitet er vejen frem.

Det handler om at udfolde og drage nytte af medarbejderes forskellige kompetencer til gavn for forretningen og for den enkelte medarbejder.

For et halvt år siden blev High Performance Institute kontaktet af Finansforbundet, Samuel Funk-Hansen, fordi Spar Nord med hjælp fra Finansforbundets dygtige sekretariat indgik et samarbejde om at arbejde med ligestilling, diversitet og inklusion. Den 12. og 13. oktober gennemførte vi  et pilotprojekt om Mangfoldighedsledelse i SparNord – i samarbejde med Seema og Loveleen Rihel Brenna, som har skabt verdens første certificerede uddannelse i Mangfoldighedsledelse.

Det var to dage fyldt med god energi, engagement, ærlighed og rummelighed, som de 18 ledere fra SparNord bidrog med. Deltagerne tog derfra og var fuldstændig klar til at arbejde videre med mangfoldighedsledelse. Her er, hvad de sagde:

“Jeg er vildt overrasket over, hvad Loveleens budskaber kan gøre ved sådan en stivnakket, gammel bankmand som mig!”

Denny Andersen, Direktør, Spar Nord Vejle

“Der er virkelig noget i dét her! Hvis vi tager det seriøst, kan det virkelig flytte os og vores forretning”

Kim Kastrupsen, HR direktør, Spar Nord

“Jeg vil gerne have Loveleen med hjem!”

Rikke Marie J. Christiansen, HR Partner, Spar Nord

“Jeg ville elske, hvis hele min ledergruppe kunne opleve dette også!”

Jesper Køster, Direktør, Spar Nord Køge Bugt

Loveleen Rihel Brenna, Stifter og direktør i Seema (Center for Mangfoldighedsledelse) samt grundlægger af verdens første certificerede uddannelse i Mangfoldighedsledelse.
Kirsten Sasady, Aktuar & Head of Diversity Leadership Training Program, High Performance Institute
Allan Levann, CEO & stifter af High Performance Institute